DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI TƯƠNG TỰ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ KHÓ KHĂN

DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI TƯƠNG TỰ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ KHÓ KHĂN

2024-03-23 10:40:05 528

Nhằm tạo động lực lớn hơn cho sự phát triển và hoạt động của các cụm công nghiệp tại Việt Nam, ngày 15/03/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2024/NĐ-CP (“Nghị định 32”) thay thế Nghị định 68/2017/NĐ-CP (“Nghị định 68”) và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP (“Nghị định 66”) về quản lý phát triển cụm công nghiệp với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung theo hướng phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.

1. Điều chỉnh quy định về các ngành, nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh được khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp (“Ngành Nghề”) theo hướng rõ ràng hơn

Khác với Nghị định 68 quy định các Ngành Nghề mang tính nhỏ, lẻ do tập trung vào các ngành, nghề gắn liền với kinh tế địa phương và giải quyết các vấn đề hiện hữu; Nghị định 10 điều chỉnh theo hướng tập trung khuyến khích các Ngành Nghề công nghệ cao, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững. Theo đó, những ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương chỉ được bố trí không quá 10% diện tích đất cụm công nghiệp.

2. Điều chỉnh quy định về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo hướng chặt chẽ hơn

a. Quy định chặt chẽ việc lựa chọn chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nghị định 32 bổ sung yêu cầu doanh nghiệp muốn làm chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp phải chứng minh được kinh nghiệm của mình và phải cung cấp được các văn bản, tài liệu có liên quan để minh chứng cho kinh nghiệm của mình.

Nghị định 66 đã quy định vấn đề lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp thông qua việc lựa chọn (thay vì chỉ định nhà đầu tư) nhưng chỉ trên nguyên tắc không bắt buộc, nghĩa là khuyến khích và ưu tiên. Trong khi đó, Nghị định 10 quy định việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp là bắt buộc với mọi trường hợp.

b. Chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cụm công nghiệp

Nghị định 32 đã bãi bỏ quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung của chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; theo đó, chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chỉ có quyền cho thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật chung và bán các loại tài sản gắn liền với đất cụm công nghiệp.

3. Điều chỉnh quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp theo hướng tạo thuận lợi hơn

Nghị định 68 quy định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 11 năm và chỉ được hưởng các ưu đãi khác nếu đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

Nghị định 32 quy định theo hướng mở rộng hơn và dành các ưu đãi ở mức cao hơn cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp; cụ thể cụm công nghiệp được xác định là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp có thể được hưởng các ưu đãi như sau:

  • Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm đầu và giảm 50% trong 04 năm tiếp theo, được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong thời hạn 10 năm.
  • Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện (tương tự như trường hợp trong nước chưa sản xuất được) để sản xuất của dự án trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.
  • Được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định thuê đất) và tiếp tục được miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

Theo đó, Nghị định 32 nâng thời gian các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất từ 07 hoặc 11 năm lên 15 năm, đồng thời áp dụng những chính sách ưu đãi bổ sung về thuế thu nhập cá nhân, thuế nhập khẩu hàng hóa.

Nghị định 32 cũng bổ sung quy định rất đáng chú ý là Nhà nước hỗ trợ (nói cách khác là Nhà nước cấp vốn và không yêu cầu hoàn trả) không quá 30% tổng mức vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Kinh phí hỗ trợ không tính vào tổng mức đầu tư của dự án để tính giá cho thuê lại đất, giá sử dụng hạ tầng đối với các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp. Trong khi đó, Nghị định 68 quy định Nhà nước chỉ xem xét cho vay vốn không quá 70% tổng vốn đầu tư của dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Như vậy, Nghị định 32 dành sự ưu đãi đặc biệt hơn cho các dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định 32 cũng bãi bỏ các quy định về ưu đãi dành riêng cho cụm công nghiệp làng nghề như được quy định Nghị định 68. Điều này cũng thể hiện chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích phát triển ngành nghề có yếu tố công nghệ cao, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và không đặt ra vấn đề ưu tiên những ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dạng làng nghề nữa.

Nghị định 32 có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2024./.

Bình luận:

Từ khóa:  nghị định 32

,  

cụm công nghiệp

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi