DOANH NGHIỆP LƯU Ý NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC KHI NÂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

DOANH NGHIỆP LƯU Ý NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC KHI NÂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

2024-07-05 22:48:50 97

Sau hai năm duy trì mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP (“Nghị định 38”), ngày 30/06/2024, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP (“Nghị định 74”) thay thế Nghị định 38 về mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

1. Hướng dẫn rõ ràng những trường hợp người sử dụng lao động trả lợi ích cao hơn quy định pháp luật cho người lao động

So với Nghị định 38 (vốn chỉ quy định mang tính nguyên tắc) Nghị định 74 hướng dẫn rõ ràng việc chấp thuận những trường hợp người sử dụng lao động đã trả lợi ích cao hơn quy định pháp luật cho người lao động so với mức lương tối thiểu vùng và không được trừ quyền lợi của người lao động vì thay đổi lương tối thiểu vùng như:

  • chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu;
  • chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%;
  • công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

2. Nâng lương tối thiểu vùng

Nghị định 74 quy định mức lương tối thiểu vùng cao hơn so với Nghị định 38 như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

Nghị định 74

Nghị định 38

I

4.960.000

4.680.000

II

4.410.000

4.160.000

III

3.860.000

3.640.000

IV

3.450.000

3.250.000

Theo đó, việc nâng lương tối thiểu vùng có thể dẫn đến việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với người lao động (hoặc các nghĩa vụ khác) theo quy định mà có áp dụng cơ sở tính là lương tối thiểu vùng (như xác định nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nghĩa vụ cấp dưỡng…)

Vì vậy, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần lưu ý vấn đề này để tính toán, điều chỉnh cách xác định nghĩa vụ tài chính cho phù hợp với quy định pháp luật kể từ ngày 01/07/2024.

Nghị định 74 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024./.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi