DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC LOẠI TRỪ CÁC KHOẢN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG COVID KHI TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI TRONG NĂM 2021 VÀ 2022

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC LOẠI TRỪ CÁC KHOẢN ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG COVID KHI TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI TRONG NĂM 2021 VÀ 2022

2022-07-22 09:17:50 301

Việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp là hoạt động bắt buộc hằng năm của doanh nghiệp nhà nước (“DNNN”), được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí “doanh thu” và “lợi nhuận”[1]. Với việc các DNNN bị giảm doanh thu và lợi nhuận do tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo kêu gọi của Chính phủ, việc đánh giá và xếp loại DNNN năm 2021 đang gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, nhằm giải quyết tình trạng trên, đồng thời khuyến khích DNNN trong việc hưởng ứng các chương trình của Chính phủ, ngày 18/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các DNNN tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (“Nghị quyết 87”).

Theo đó, các DNNN tham gia đóng góp vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được loại trừ các khoản đã đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch khi tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp, cụ thể:

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập;
  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập;
  3. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Phạm vi áp dụng:  việc loại trừ các khoản doanh thu, chi phí này được áp dụng đối với việc đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2021 và năm 2022.

Các loại doanh thu, chi phí được xem xét loại trừ khi tính toán chỉ tiêu đánh giá:

  1. Các khoản chi, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP;
  2. Các khoản giảm doanh thu do miễn/giảm giá, phí dịch vụ nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh theo chủ trương chung của Chính phủ hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc thực hiện loại trừ: Các khoản đóng góp, ủng hộ ảnh hưởng tới kết quả hoạt động năm nào thì được loại trừ khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm đó.

Nghị quyết 87 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

[1] Điều 28.1 Nghị định 87/2015/NĐ-CP.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi