DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (SME) CHỈ ĐƯỢC CẤP 1 KHOẢN VAY TẠI 1 THỜI ĐIỂM VÀ CHỈ ĐƯỢC TÀI TRỢ 01 LẦN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN SME

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (SME) CHỈ ĐƯỢC CẤP 1 KHOẢN VAY TẠI 1 THỜI ĐIỂM VÀ CHỈ ĐƯỢC TÀI TRỢ 01 LẦN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN SME

2024-05-10 17:49:50 156

Ngày 26/04/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2024/NĐ-CP (“Nghị định 45”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (“Quỹ”) (“Nghị định 39”). Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 45 như sau:

1. Bổ sung nguyên tắc chỉ duy trì 01 khoản vay tại 1 thời điểm và chỉ tài trợ vốn 01 lần cho 1 SME:

1.1. Đối với nguyên tắc cho vay đối với SMEs:

Trước đây, Nghị định 39 quy định về 03 nguyên tắc cho vay trực tiếp của Quỹ đối với SMEs như sau:

  • Hoạt động cho vay của Quỹ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Quỹ và SMEs phù hợp với quy định;
  • SMEs vay vốn của Quỹ phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ;
  • Đồng tiền cho vay, trả nợ là đồng Việt Nam.

Ngoài 03 nguyên tắc nêu trên, Nghị định 45 đã bổ sung thêm nguyên tắc SME vay vốn của Quỹ cần phải hoàn trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận (trừ trường hợp bất khả kháng) thì được Quỹ tiếp tục cho vay. Như vậy, có thể hiểu rằng, tại một thời điểm SMEs chỉ được duy trì một khoản vay, đồng thời, chỉ được Quỹ tiếp tục cho vay khi đã tuân thủ đúng thoả thuận về việc trả gốc và lãi theo thoả thuận.

Nguyên tắc trên nhằm hạn chế việc các doanh nghiệp vay vốn dàn trải cho nhiều dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong cùng một giai đoạn, đồng thời, có cơ sở để đánh giá hiệu quả, khả năng và nhu cầu vay vốn thực sự của các doanh nghiệp này.

1.2. Đối với nguyên tắc tài trợ cho SMEs:

Theo Nghị định 39, SMEs được Quỹ tài trợ một phần chi phí đối với các hạng mục đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Tại Nghị định 45, Chính phủ giới hạn mỗi SME sẽ chỉ được Quỹ tài trợ 01 lần. Điều này nhằm siết chặt hoạt động tài trợ vốn, đòi hỏi và thúc đẩy các SME tăng cường trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn tài trợ một cách có hiệu quả.

2. Siết chặt hơn điều kiện vay vốn của SMEs

2.1. Đối với SMEs khởi nghiệp sáng tạo:

Ngoài những điều kiện theo quy định cũ, SMEs khởi nghiệp sáng tạo phải đảm bảo có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và đảm bảo phù hợp với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định.

2.2. Đối với SMEs tham gia cụm liên kết ngành/ tham gia chuỗi giá trị:

-     Tham gia cụm liên kết ngành/tham gia chuỗi giá trị theo quy định;

-     Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi trong ngành, lĩnh vực của cụm liên kết ngành/có sản phẩm thuộc chuỗi giá trị;

-     Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án đó;

-     Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2024.

Các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của SMEs đã được Quỹ quyết định tài trợ vốn, cho vay trực tiếp/quyết định chuyển vốn cho ngân hàng để thực hiện cho vay gián tiếp trước khi Nghị định 27 có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo quy định cũ.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi