DOANH NGHIỆP NỘP HỒ SƠ KÊ KHAI THAM GIA BHXH CHẬM NHẤT SAU 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

DOANH NGHIỆP NỘP HỒ SƠ KÊ KHAI THAM GIA BHXH CHẬM NHẤT SAU 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG

2023-04-14 20:10:35 1002

Ngày 28/3/2023, Bảo hiểm xã hội (“BHXH”) Việt Nam đã ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH (“Quyết định 490”) sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (“BHYT”), bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH (“Quyết định 595”) ngày 14/4/2017. Quyết định 490 chứa đựng rất nhiều những điểm mới trong quy định và quy trình triển khai việc kê khai, nộp và thu BHXH, BHYT, BHTN, trong đó, có thể kể đến các nội dung sau:

1. Doanh nghiệp kê khai đăng ký tham gia BHXH trong thời hạn 30 ngày từ ngày ký HĐLĐ, quyết định tuyển dụng

Theo quy định tại Quyết định 595, việc kê khai hồ sơ tham gia BHXH phải thực hiện hằng tháng. Điều này được hiểu là đơn vị phát sinh việc ký HĐLĐ hoặc tuyển dụng tại tháng nào sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ kê khai trong tháng đó, không phân biệt thời điểm ký HĐLĐ hoặc tuyển dụng vào đầu hay cuối tháng.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Quyết định 490, Đơn vị sử dụng lao động được yêu cầu phải gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐLĐ, Quyết định tuyển dụng.

2. Đóng BHTN theo tháng và cùng lúc cho tất cả người lao động

Theo Quyết định 595, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng BHTN theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần và cho phép việc đóng BHTN có thể rải rác cho đến ngày cuối cùng của kỳ hạn đóng.

Tuy nhiên, Quyết định 490 sửa đổi quy định này, chỉ cho phép phương thức đóng BHTN chung – đóng hằng tháng và cùng lúc cho tất cả người lao động, cụ thể: Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.”

3. Thay đổi hình thức nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN

Đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ và đăng ký hình thức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng điện tử hoặc giấy với cơ quan BHXH.

4. Điều chỉnh quy định về nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Do việc không còn tồn tại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nên Quyết định 490 điều chỉnh hướng xác định các thành viên trong hộ gia đình là toàn bộ người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú/ hộ gia đình đăng ký tạm trú.

Đồng thời, Quyết định 490 nêu rõ, trường hợp đã tham BHYT theo hộ gia đình đăng ký thường trú thì sẽ không phải tham gia BHYT theo hộ gia đình đăng ký tạm trú nữa.

5. Điều chỉnh đơn vị nhận hồ sơ kê khai và nhận tiền BHXH, BHYT, BHTN đối với một số đối tượng

Người tham gia

Theo Quyết định 595 (cũ)

Theo Quyết định 490 (mới)

Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chưa quy định.

Nộp hồ sơ và đóng tiền cho đơn vị quản lý.    

Người lao động và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng

Đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất tại BHXH huyện nơi cư trú.

Đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan BHXH nơi thường trú hoặc thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc.

Quyết định 409 có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi