DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC VẪN TIẾP TỤC SỬ DỤNG BIÊN LAI GIẤY HOẶC BIÊN LAI ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2011/TT-BTC CHO ĐẾN KHI CÓ HƯỚNG DẪN TỪ TỔNG CỤC THUẾ

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC VẪN TIẾP TỤC SỬ DỤNG BIÊN LAI GIẤY HOẶC BIÊN LAI ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2011/TT-BTC CHO ĐẾN KHI CÓ HƯỚNG DẪN TỪ TỔNG CỤC THUẾ

2022-07-22 09:13:44 370

Ngày 12/7/2022, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 2455/TCT-DNNCN (“Công văn 2455”) hướng dẫn việc xử lý các vướng mắc trong triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử từ ngày 1/7/2022.

Công văn 2455 có một số nội dung doanh nghiệp cần quan tâm như sau:

1. Về việc sử dụng biên lai điện tử

Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNIT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

2. Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

Công văn 2455 có hiệu lực từ ngày 12/7/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi