ĐƠN GIẢN HOÁ CÁC LOẠI BÁO CÁO VÀ HÌNH THỨC BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH

ĐƠN GIẢN HOÁ CÁC LOẠI BÁO CÁO VÀ HÌNH THỨC BÁO CÁO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH

2022-11-18 15:12:32 485

Ngày 12/05/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong phạm vi các hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 08/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1361/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các loại báo cáo và hình thức báo cáo của ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính. Cụ thể:

Chuyển đổi phương thức thực hiện chế độ báo cáo sang hình thức điện tử

 Theo đó, các báo cáo được liệt kê dưới đây sẽ được thực hiện bằng hình thức điện tử (bỏ hoàn toàn hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính):

  1. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô:
  2. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Quỹ bảo toàn;
  3. Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm trước của Quỹ bảo toàn;
  4. Báo cáo về kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã về tình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn.
  5. Đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại: Báo cáo tình hình chi nhánh, phòng giao dịch, Văn phòng đại diện (VPĐD), đơn vị sự nghiệp ở trong nước; Chi nhánh, VPĐD, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài;
  6. Đối với hoạt động thanh toán: Báo cáo tình hình hoạt động ATM.

Đồng thời với việc thay đổi hình thức nộp báo cáo, nội dung của các báo cáo cũng sẽ được giản lược và để phù hợp với hình thức điện tử.

Lộ trình thực hiện: Quý IV năm 2023.

Bổ sung hình thức đăng ký trực tuyến đối với dịch vụ đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Cụ thể, người nộp hồ sơ được lựa chọn việc đăng ký theo cả hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy theo nhu cầu của mình. Trường hợp đăng ký trực tuyến, người nộp hồ sơ sẽ được cấp tài khoản truy cập dạng điện tử.

Lộ trình thực hiện: Quý IV năm 2024.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi