ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC CẤP CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC CẤP CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM

2022-12-16 20:51:23 683

Ngày 16/6/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 (“Luật KDBH 2022”) thay thế Luật năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2019 trước đó. Luật KDBH 2022 đưa ra nhiều nội dung mới, trong đó yêu cầu một số đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ tương ứng khi tham gia các hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Nhằm cụ thể hóa việc cấp các loại chứng chỉ về bảo hiểm, ngày 16/11/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2022/TT-BTC (“Thông tư 69”) quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Thông tư 69 có một số nội dung đáng chú ý sau:

Theo quy định mới tại Luật KDBH 2022, Giám đốc, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và những người quản lý khác muốn tham gia quản lý tại các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nhất định. Trong đó quy định các đối tượng này phải "có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có chứng chỉ bảo hiểm..."[1]. Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm, những người trực tiếp thực hiện hoạt động này phải "có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có chứng chỉ bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm hoặc chứng chỉ môi giới bảo hiểm..."[2].

Như vậy, Luật KDBH 2022 cho phép các đối tượng sử dụng chứng chỉ bảo hiểm/ chứng chỉ môi giới bảo hiểm để tham gia các hoạt động kinh doanh bảo hiểm mà không cần bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

Để tạo thuận lợi trong việc có chứng chỉ bảo hiểm/ chứng chỉ môi giới bảo hiểm, các quy định liên quan đến việc tổ chức đào tạo, thi và cấp các loại chứng chỉ này đã được đưa ra. Nội dung chi tiết được quy định tại Thông tư 69.

Sửa đổi một số quy định trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Tiêu chí

Thông tư 69

Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Địa điểm tổ chức thi

- Các địa điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo;

- Các địa điểm thi khác do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đăng ký;

- Trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô về hoạt động đại lý bảo hiểm.

- Các địa điểm thi tập trung tại các tỉnh, thành phố do Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo;

- Các điểm thi khác do cơ sở đào tạo đăng ký.

 

Thời hạn cấp chứng chỉ

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi

Trong 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi

Thu hổi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

- Thời gian gỡ bỏ/ đính chính thông tin chứng chỉ trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ là 03 ngày;

- Thời gian thông báo danh sách, thông tin các chứng chỉ bị thu hồi: 03 ngày.

Không quy định cụ thể thời gian

Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ khi có hành vi gian dối, giả mạo sẽ không được dự thi các kỳ thi chứng chỉ trong 12 tháng kể từ ngày thu hồi chứng chỉ.

Không quy định.

Sửa đổi một số quy định trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Tiêu chí

Thông tư 69

Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Đơn vị tổ chức thi

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

Thông báo kết quả thi

03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính) hoặc 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy).

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi.

Xử lý vi phạm

Cơ sở đào tạo vi phạm các quy định về việc cấp chứng chỉ không được đăng ký kế hoạch thi và cấp chứng chỉ trong 03 năm kể từ ngày vi phạm của cơ sở đào tạo bị phát hiện (đối với vi phạm lần đầu).

Trường hợp tái phạm, cơ sở đào tạo không được tiếp tục đăng ký kế hoạch thi và cấp chứng chỉ.

Chỉ quy định về việc thu hồi chứng chỉ đối với cá nhân khi có hành vi vi phạm.

Lưu ý đối với các loại chứng chỉ đã được cấp trước ngày 01/01/2023:

  • Khi có yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ: Gửi hồ sơ trước ngày 31/12/2025.
  • Thời hạn hết hiệu lực: Kể từ ngày chuyển đổi sang chứng chỉ mới (theo trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư 69) hoặc kể từ ngày 01/01/2026, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

Thông tư 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

[1] Khoản 3, 4 Điều 81 Luật KDBH 2022.

[2] Khoản 2 Điều 138 Luật KDBH 2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi