ĐỒNG LOẠT TĂNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ 17/11/2023

ĐỒNG LOẠT TĂNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ 17/11/2023

2023-11-24 19:19:03 754

Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT (“Thông tư 21”) quy định về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp và Thông tư số 22/2023/TT-BYT (“Thông tư 22”) quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (“BHYT”) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Một số nội dung chính được cập nhật dưới đây:

1. Tăng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (“KCB”)

Thay vì chỉ quy định về mức tối đa khung giá dịch vụ KCB trong các cơ sở KCB của Nhà nước như trước đây, Thông tư 21 đã ban hành mới khung giá dịch vụ KCB, trong đó quy định cả mức tối thiểu và mức tối đa của các dịch vụ KCB này. Khung giá dịch vụ KCB quy định tại Thông tư 21 sẽ được áp dụng đối với cả dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Theo đó, Thông tư 21 đã điều chỉnh tăng mức giá tối đa của các dịch vụ KCB trong các cơ sở KCB, bao gồm: (i) dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; (ii) dịch vụ ngày giường bệnh; (iii) dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm từ khoảng 15% đến 18% so với quy định cũ.

Tương tự như vậy, giá dịch vụ KCB BHYT cũng đồng loạt tăng giá so với quy định cũ. Cụ thể:

  • Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn: Tăng khoảng 9%, riêng giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh) giữ nguyên mức 200.000 đồng.
  • Giá dịch vụ ngày giường bệnh: Tăng khoảng 10% đến 14%.
  • Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm: Hầu hết các dịch vụ tăng giá khoảng 1% đến 4%, một số dịch vụ tăng giá đến 10% (như siêu âm).

Ngoài ra, Thông tư 22 bổ sung quy định về giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ. Tại đây, chi phí thuốc và oxy thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng và kết quả đấu thầu mua sắm của đơn vị.

2. Nguyên tắc xác định mức giá cụ thể của các dịch vụ KCB áp dụng tại các cơ sở KCB của Nhà nước

Về cơ bản, cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá cụ thể của các dịch vụ KCB đối với các cơ sở KCB của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý không được vượt quá mức tối đa khung giá của các dịch vụ KCB tại Thông tư 21.

Riêng với các cơ sở KCB trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương: Áp dụng mức giá tối thiểu theo hạng bệnh viện quy định tại Thông tư 21 (quy định tại Thông tư 37 cho phép Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ KCB thực hiện tại các cơ sở KCB này).

3. Bổ sung quy định về hỗ trợ BHYT đối với chi phí KCB tại nhà hộ sinh

Trước đây, việc KCB tại nhà hộ sinh không được BHYT hỗ trợ, tuy nhiên, theo Điều 4 Thông tư 22, nhà hộ sinh sẽ được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV. Trong đó, đối với giá dịch vụ ngày giường bệnh sẽ được áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

4. Bổ sung hướng dẫn về áp dụng giá dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa nhi nhưng thực hiện cho người lớn hoặc các dịch vụ kỹ thuật thực hiện cho bệnh nhi nhưng trùng tên với người lớn

Đây là nội dung hướng dẫn mới được quy định tại Thông tư 21 và Thông tư 22. Theo đó:

  1. Các dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa nhi nhưng thực hiện cho người lớn hoặc các dịch vụ kỹ thuật thực hiện cho bệnh nhi nhưng trùng tên với người lớn nhưng chưa quy định cụ thể mức giá sẽ: áp dụng mức giá dịch vụ kỹ thuật theo danh mục tại Thông tư này và các quyết định tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.
  2. Các dịch vụ kỹ thuật chỉ có tên tại chuyên khoa nhi nhưng thực hiện cho người bệnh trên 16 tuổi: áp dụng mức giá dịch vụ kỹ thuật như đối với mức giá đã được quy định tại chuyên khoa nhi.

Các thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi