ĐƯỢC PHÉP BÁN NỢ XẤU VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU VỚI GIÁ THẤP HƠN DƯ NỢ GỐC CỦA KHOẢN NỢ XẤU ĐÓ

ĐƯỢC PHÉP BÁN NỢ XẤU VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU VỚI GIÁ THẤP HƠN DƯ NỢ GỐC CỦA KHOẢN NỢ XẤU ĐÓ

2024-05-31 21:50:56 154

Ngày 16/05/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT-NHNN (“Thông tư 03”) sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư liên quan về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Thông tư 03 đưa ra một số nội dung đáng chú ý sau:

1. Nợ xấu bao gồm cả nợ xấu đã được mua nhưng chưa thu hồi được nợ

Thông tư 03 bổ sung định nghĩa nợ xấu, là khoản nợ được xác định như sau:

  1. Nợ xấu của tổ chức tín dụng ("TCTD”), chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm khoản nợ xấu đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán theo quy định và khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nhưng chưa thu hồi được nợ và đang theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán;
  2. Nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản đã mua của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng chưa thu hồi được nợ.

2. Việc mua, bán nợ xấu của TCTD có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện theo giá thị trường

Thông tư 03 bổ sung nguyên tắc mua, bán nợ xấu như sau: Việc Công ty Quản lý tài sản mua nợ xấu của TCTD liên doanh, TCTD 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện theo giá trị thị trường.

Giá trị khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu sẽ được Công ty Quản lý tài sản định giá hoặc thuê công ty thẩm định giá xác định trước khi mua khoản nợ xấu theo giá thị trường.

3. Bổ sung quy định tạo cơ chế linh hoạt và nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý và mua bán nợ xấu mà không bắt buộc phải thực hiện theo giá thị trường

Thông tư 03 bổ sung các quy định mang tính linh hoạt, góp phần thúc đẩy quá trình thu hồi nợ, cụ thể như sau:

  1. Cho phép việc bán nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đã mua với giá cao hơn hoặc thấp hơn dư nợ gốc của khoản nợ xấu đó.
  2. Yêu cầu phải niêm yết thông tin khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đã mua trên Sàn giao dịch nợ và website của Công ty quản lý tài sản.

4. Điều chỉnh mốc thời điểm tính các chỉ tiêu để xác định mức trích lập dự phòng đối với khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường

Thông tư 03 lùi các mốc thời điểm xác định mức trích lập dự phòng đối với khoản nợ xấu mua theo giá trị thị trường về ngày 30/12 hàng năm, thay vì 15/12 như trước đây.

Cụ thể, 31/12 sẽ là thời điểm để Công ty Quản lý tài sản chốt giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu và cũng là thời điểm cuối cùng để Công ty Quản lý tài sản tiến hành định giá lại tài sản bảo đảm của từng khoản nợ, xác định số tiền phải trích lập dự phòng của năm đối với từng khoản nợ theo quy định.

Thông tư 03 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

Bình luận:

Từ khóa:  03/2024/TT-NHNN

,  

mua

,  

bán

,  

nợ xấu

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi