GIA HẠN NỘP THUẾ NĂM 2023 - THỜI HẠN CUỐI CÙNG NỘP ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀ NGÀY 30/09/2023

GIA HẠN NỘP THUẾ NĂM 2023 - THỜI HẠN CUỐI CÙNG NỘP ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀ NGÀY 30/09/2023

2023-04-21 16:24:48 859

Gia hạn thời hạn nộp trong năm tài chính đối với 04 loại thuế, nghĩa vụ tài chính gồm: (i) thuế giá trị gia tăng; (ii) thuế thu nhập doanh nghiệp; (iii) thuế thu nhập cá nhân; và (iv) tiền thuê đất (Sau đây gọi chung là “Thuế”) là một trong những giải pháp để giảm thiểu khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong giai đoạn khó khăn hậu Covid-19.

Năm 2022, việc này được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 ("Nghị định 34”). Trong năm 2023, Chính phủ tiếp tục duy trì các biện pháp hỗ trợ này. Vừa qua, ngày 14/04/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP tiếp tục cho phép gia hạn thời hạn nộp trong năm 2023 đối với các loại Thuế nêu trên (“Nghị định 12”).

Dưới đây ATA xin tổng hợp, phân tích những nội dung chính của Nghị định 12 để Quý Khách Hàng quan tâm theo dõi:

1. Bỏ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khỏi đối tượng được gia hạn thời hạn nộp Thuế

Về cơ bản, Nghị định 12 giữ nguyên hầu hết các đối tượng đã được áp dụng gia hạn thời hạn nộp Thuế theo Nghị định 34.

Tuy nhiên, Nghị định 12 đã bỏ một nhóm đối tượng được hưởng chính sách này, đó là Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thời hạn gia hạn nộp Thuế

Kỳ tính thuế được áp dụng và thời hạn gia hạn nộp Thuế đối với từng loại Thuế được quy định tại Nghị định 12 như sau:

 

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Tiền thuê đất

Kỳ tính thuế được áp dụng

(kê khai theo tháng)

Từ tháng 03 đến tháng 8 năm 2023

 

(kê khai theo quý)

Quý I và quý II năm 2023

Quý I và Quý II năm 2023

Cả năm 2023

50% số tiền thuê đất phát sinh năm 2023

Thời gian gia hạn nộp thuế

-   VAT từ tháng 03 đến tháng 05/2023: gia hạn 06 tháng

Thời hạn nộp Thuế tháng 3,4,5 lần lượt là: 21/10, 21/11 và 21/12);

-   VAT tháng 06/2023: gia hạn 05 tháng

-   VAT tháng 07/2012: gia hạn 04 tháng.

-   VAT tháng 8/2022: gia hạn 03 tháng.

Thời hạn nộp thuế các tháng 6,7,8 là 21/12/2023

-   VAT quý I/2023: 06 tháng

Thời hạn nộp Thuế là 31/10/2023).

-   VAT quý II/2023: 05 tháng

Thời hạn nộp Thuế là 31/12/2023)

 

03 tháng

Chậm nhất ngày 30/12/2023

06 tháng kể từ ngày 31/05/2023

 3. Các lưu ý cần thiết khi kê khai, đề nghị gia hạn thời hạn nộp Thuế

  • Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn là ngày 30/09/2023. Nếu nộp sau thời điểm này, đối tượng được gia hạn thời hạn nộp Thuế theo Nghị định 12 sẽ không được gia hạn thời hạn nộp Thuế.
  • Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp Thuế theo Nghị định 12 và thuộc trường hợp trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu của Nghị định 12 cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
  • Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp Thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp thuận gia hạn nộp Thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế sẽ thông báo khi đối tượng đề nghị không thuộc trường hợp được gia hạn nộp Thuế theo Nghị định 12.

Nghị định 12 có hiệu lực từ ngày 14/04/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi