GIA HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT THÁNG 6,7,8,9 ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT HOẶC LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐẾN 20/11/2023

GIA HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT THÁNG 6,7,8,9 ĐỐI VỚI Ô TÔ SẢN XUẤT HOẶC LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐẾN 20/11/2023

2023-06-23 16:24:07 1145

Ngày 21/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2023/NĐ-CP (“Nghị định 36”) quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định 36 quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng gia hạn

Đối tượng được gia hạn thuế TTĐB là xe ô tô đáp ứng quy định sau:

a. "Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng thuộc đối tượng phải nộp thuế TTĐB theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế TTĐB và không thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế TTĐB;

b. Được sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

2. Thời gian gia hạn 

Thời hạn nộp thuế TTĐB được gia hạn chậm nhất là ngày 20/11/2023 đối với tất cả các khoản thuế TTĐB phát sinh trong các kỳ tháng 6,7,8,9 năm 2023. 

3. Trình tự, thủ tục gia hạn

(i) Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn (có mẫu) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB (chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thuế) hoặc nộp riêng thì chậm nhất là ngày 20/11/2023.

(ii) Người nộp tự chịu trách nhiệm xác định tư cách được gia hạn của mình. Cơ quan thuế không phải thông báo về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.

(iii) Trong thời gian được gia hạn, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn.

(iv) Trường hợp trong thời gian gia hạn hoặc sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Sau thời gian gia hạn nêu trên, việc nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Nghị định 36 có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/12/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi