GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2024

GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT TRONG NĂM 2024

2024-06-21 22:23:42 161

Ngày 17/06/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP (“Nghị định 64”) của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. ATA xin cập nhật một số nội dung về gia hạn thời hạn nộp thuế đáng quan tâm:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động nhiều lĩnh vực nhưng có ngành, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thì được gia hạn toàn bộ số thuế phải nộp

So với Nghị định 12/2023/NĐ-CP, đối tượng được gia hạn nộp thuế vẫn là những doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực được đánh giá là còn nhiều khó khăn.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc đối tượng được gia hạn, doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định.

2. Tiền thuê đất và các loại thuế được gia hạn

a. Thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu):

  • Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý II/2024, quý III/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn;
  • Thời gian gia hạn tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định, cụ thể:

STT

Kỳ tính thuế

Thời hạn gia hạn

Thời điểm cuối cùng phải nộp thuế

1

Tháng 5/2024

5 Tháng

20/11/2024

2

Tháng 6/2024

5 Tháng

20/12/2024

3

Tháng 7/2024

4 Tháng

20/12/2024

4

Tháng 8/2024

3 Tháng

20/12/2024

5

Tháng 9/2024

2 Tháng

20/12/2024

6

Quý II năm 2024

5 Tháng

31/12/2024

7

Quý III năm 2024

2 Tháng

31/12/2024

b. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn;
  • Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;
  • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

c. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

  • Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện được gia hạn;
  • Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/12/2024.

d. Đối với tiền thuê đất:

  • Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm;
  • Thời gian gia hạn là 02 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

Nghị định 64 có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024. 

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi