GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2022

GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2022

2022-06-01 21:02:01 539

Do ảnh hưởng/tác động nặng nề của dịch Covid 19 đến toàn bộ nền kinh tế, ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP (“Nghị định 34”) quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng ("GTGT"), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân ("TNCN") và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định 34 có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.

Đây là 01 văn bản quan trọng, quy định các nội dung mới và có nhiều tác động đến các chủ thể của nền kinh tế. Với mong muốn giúp cho Quý Khách hàng chủ động trong việc áp dụng và tuân thủ pháp luật, Công ty Luật TNHH Toàn cầu ATA xin giới thiệu 01 số điểm nổi bật của văn bản này thông qua bài viết dưới đây.

Một số nội dung chính, nổi bật được nêu trong Nghị định 34 bao gồm:

1. Đối tượng được gia hạn[1]

a) Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế:

 1. Nhóm ngành sản xuất
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Xây dựng;
 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên;
 • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
 • Thoát nước và xử lý nước thải.

      ii. Nhóm ngành kinh doanh

 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

b) Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm và doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định.

c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022[2]

a) Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) – đối với doanh nghiệp, tổ chức

 1. Gia hạn nộp thuế với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế:
 • Trường hợp kê khai theo tháng: Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022.
 • Trường hợp kê khai theo quý: Kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022.

     ii. Thời gian gia hạn (tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế):

 • Số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý I năm 2022: 06 tháng.
 • Số thuế GTGT của tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022: 05 tháng.
 • Số thuế GTGT của tháng 7 năm 2022: 04 tháng.
 • Số thuế GTGT của tháng 8 năm 2022: 03 tháng.

     iii. Khai thuế bổ sung:

Trong trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn làm tăng số thuế GTGT phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

     iv. Thời hạn nộp thuế GTGT:

Kỳ tính thuế Thời hạn nộp thuế GTGT (ngày cuối)

Tháng 03/2022

20/10/2022

Tháng 04/2022

20/11/2022

Tháng 05/2022

20/12/2022

Tháng 06/2022

20/12/2022

Tháng 07/2022

20/12/2022

Tháng 08/2022

20/12/2022

Quý I năm 2022

30/10/2022

Quý II năm 2022

31/12/2022

b) Thuế TNDN

 1. Gia hạn nộp thuế với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II/2022.
 2. Thời gian gia hạn: 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Thuế GTGT, thuế TNCN – đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 1. Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022.
 2. Thời gian nộp thuế: Chậm nhất 30/12/2022.

d) Tiền thuê đất

 1. Gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022

Áp dụng với các chủ thể nêu trên đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

      ii. Thời gian gia hạn: 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

     iii. Áp dụng cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực nêu trên (trừ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).

3. Trình tự, thủ tục gia hạn[3]

a) Trình tự thủ tục thực hiện: Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế.

 1. Gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót.
 2. Phương thức nộp: Thư điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.
 3. Thời gian nộp: Cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế.
 4. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý): Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022. Sau thời gian này sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.
 5. Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

b) Một số lưu ý:

 1. Cơ quan thuế sẽ không thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
 2. Trong thời gian gia hạn, nếu người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn, cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.
 3. Không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

[1] Điều 3 Nghị định 34

[2] Điều 4 Nghị định 34

[3] Điều 5 Nghị định 34

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi