GIẢM 50% MỨC PHÍ XÁC THỰC THÔNG TIN CÔNG DÂN CHO ĐẾN HẾT 31/12/2023

GIẢM 50% MỨC PHÍ XÁC THỰC THÔNG TIN CÔNG DÂN CHO ĐẾN HẾT 31/12/2023

2022-09-16 14:54:18 373

Ngày 3/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2022/TT-BTC (“Thông tư 48”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (“CSDLQG”). Thông tư 48 có hiệu lực kể từ ngày 17/09/2022.

Theo đó, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các tổ chức, cá nhân có đề nghị khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư sẽ bị thu phí (ngoại trừ việc khai thác thông tin của chính mình). Tuy nhiên, đối với các nội dung công việc liên quan đến xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin, mức phí sẽ được giảm 50% cho đến hết ngày 31/12/2023.

Chi tiết mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

STT

Nội dung công việc thu phí

Mức thu từ 17/9/2022 – 31/12/2023

(đồng/trường thông tin)

Mức thu  từ 01/01/2024 (đồng/trường thông tin)

1      

Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy (sản phẩm SPDC01)

500

1.000

2      

Tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác (sản phẩm SPDC02)

500

1.000

3      

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công (sản phẩm SPDC03)

500

1.000

4      

Văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm (sản phẩm SPDC04)

500

1.000

5      

Văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp (sản phẩm SPDC05)

500

1.000

Mức phí khai thác kết quả thống kê; mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích; mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích, dự báo: được tính dựa trên số lượng cư dân hoặc số lượng báo cáo khai thác/thống kê theo công thức nêu tại Phụ lục kèm theo Thông tư 48.

Tổ chức, cá nhân nộp phí khi nhận kết quả thông tin từ cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi