GIẢM ĐIỀU KIỆN VÀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

GIẢM ĐIỀU KIỆN VÀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

2023-06-16 16:51:16 1097

Ngày 12/05/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong phạm vi các hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an, ngày 05 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 641/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Theo đó, trong năm 2023, Bộ Công an sẽ tiến hành sửa đổi các văn bản để giảm thiểu thành phần hồ sơ và đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với các thủ tục sau:

1. Bãi bỏ quy định về điều kiện thường trú của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Theo đó, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không cần có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

Việc bãi bỏ quy định này xuất phát từ thực tiễn phát sinh trường hợp về việc “thuê người dân” tại địa phương đứng tên đăng ký kinh doanh do có nhu cầu thực hiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng không đáp ứng được điều kiện có 05 năm thường trú tại địa điểm kinh doanh, gây nhiều khó khăn, bất cập trong công tác quản lý. Phương án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (“PCCC”)

Theo đó, các cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC và cơ sở kinh doanh sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC không bắt buộc phải có địa điểm hoạt động.

Việc bãi bỏ quy định về có địa điểm hoạt động của các cơ sở kinh doanh về PCCC xuất phát từ lý do cơ sở kinh doanh dịch vụ này phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm hoạt động, tự đảm bảo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC của cơ sở mình và cơ quan Công an tiến hành hậu kiểm thông qua kiểm tra trong quá trình quản lý hoạt động, kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Bỏ nhiều thành phần hồ sơ trong nhóm thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Cụ thể, Phương án yêu cầu bãi bỏ các thành phần hồ sơ sau:

(i) Bản sao hợp lệ văn bản pháp lý của công ty/ dự án;

(ii) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa. (Ngoại trừ biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền lập của Ủy ban nhân dân cấp xã).

(iii) Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh.

4. Bỏ nhiều thành phần hồ sơ trong nhóm thủ tục về PCCC

(i) Không yêu cầu Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu của Người được cơ quan cử đến liên hệ nộp hồ sơ. Thay vào đó, bổ sung thông tin về ủy quyền hoặc giới thiệu người nộp hồ sơ trong văn bản đề nghị theo mẫu và người nộp hồ sơ xuất trình CMND, CCCD, hộ chiếu bằng định danh điện tử làm căn cứ đối chiếu.

(ii) Bỏ các thành phần tài liệu có thể tra cứu được trên hệ thống dữ liệu trực tuyến dịch vụ công như:

  • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC.
  • Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép;
  • Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật;
  • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

(iii) Bỏ thành phần hồ sơ chứng minh quyền sở hữu/ sử dụng địa điểm hoạt động. Theo đó, trên cơ sở thông tin kê khai, đăng ký, cơ quan cấp phép sẽ chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm đối với thông tin này.

(iv) Đối với Nhóm thủ tục hành chính Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, Bỏ thành phần giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Quyết định 641 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi