GIỚI HẠN VÀ LOẠI BỚT THỦ TỤC CẤP PHÉP, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC LÁ TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG

GIỚI HẠN VÀ LOẠI BỚT THỦ TỤC CẤP PHÉP, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC LÁ TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG

2024-01-05 13:59:42 708

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành liên tiếp 2 Thông tư liên quan đến nhập khẩu, kinh doanh thuốc lá, bao gồm: Thông tư 39/2023/TT-BCT quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024 (“Thông tư 39”) và Thông tư 43/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT (“Thông tư 57”) quy định các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá (“Thông tư 43”). Dưới đây, ATA Legal Services đã cập nhật một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Giới hạn và loại bớt các trường hợp cấp phép đối với các hoạt động kinh doanh thuốc lá tại Bộ Công thương:

- Giới hạn các trường hợp phải xin cấp phép tại Bộ Công thương trong phạm vi 03 nội dung, gồm: (i) chủ trương đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá; (ii) Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá; và (iii) Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Trước đây, ngoài 3 nội dung trên, Thông tư 57 quy định theo hướng “mở”: Cục Công nghiệp sẽ có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đệ trình cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến kinh doanh thuốc lá theo quy định.

- Bỏ thủ tục phê duyệt chủ trương nhập khẩu thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá tại Bộ Công thương:

Thông tư 57 quy định Cục Công nghiệp – Bộ Công thương sẽ là đầu mối tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định và phê duyệt về chủ trương nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá.

Thông tư 43 bỏ thủ tục này. Theo đó, Cục Công nghiệp sẽ chỉ tổ chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, giám sát, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến trước khi trả lời doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính: Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá; nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu; nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá; nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá; Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá."

2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024 là 71.835 tấn

Theo Thông tư 39, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) năm 2024 (được áp dụng cho đến hết 31/12/2024) là 71.835 tấn, tăng khoảng 3000 tấn so với năm hạn ngạch năm 2023 (68.414 tấn).

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho các thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

3. Quy định rõ phương thức nộp và cơ quan nhận báo cáo hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá

Thông tư 43 quy định doanh nghiệp sẽ gửi báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

a. Gửi trực tiếp;

b. Gửi qua dịch vụ bưu chính;

c. Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đối với báo cáo về hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, thay vì phải nộp tới cả Bộ Công thương và Bộ Tài chính, Thông tư 43 chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp cho cơ quan duy nhất là Bộ Công thương.

Thông tư 39 và Thông tư 43 có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi