HÀ NỘI LÊN KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2025 HOÀN THÀNH VIỆC CỔ PHẦN HOÁ VÀ THOÁI VỐN TẠI 25 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

HÀ NỘI LÊN KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2025 HOÀN THÀNH VIỆC CỔ PHẦN HOÁ VÀ THOÁI VỐN TẠI 25 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

2023-06-16 20:23:30 553

Vừa qua, ngày 06/06/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (Sau đây gọi chung là “DNNN”) thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, cụ thể hoá việc triển khai phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022.

Theo đó, sẽ có 52 DNNN thuộc UBND tp. Hà Nội thuộc đối tượng giữ nguyên hiện trạng hoặc phải sắp xếp lại, cụ thể:

1. Duy trì hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với 18 doanh nghiệp (gồm Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và 16 Công ty TNHH MTV trong đó có nhiều công ty thuộc các lĩnh vực: công viên cây xanh, thuỷ lợi, cấp thoát nước và môi trường đô thị).

2. Cổ phần hóa đối với 02 doanh nghiệp

 • Giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống từ 50% trở xuống đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội; và
 • Giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống từ trên 50% đến dưới 65% đối với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội.

3. Sáp nhập đối với 01 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

4. Thoái toàn bộ vốn nhà nước đầu tư tại 23 doanh nghiệp có vốn Nhà nước (21 công ty cổ phần, 1 công ty liên danh và 1 công ty TNHH).

5. Giữ nguyên phần vốn nhà nước đầu tư tại 04 doanh nghiệp có vốn Nhà nước

 • Công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây (tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ 95,6%);
 • Công ty cổ phần Đồng Xuân (tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ 71%);
 • Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội (tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ 60,3%);
 • Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội (tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ 73,85%).

6. Rà soát lại và đề xuất phương án riêng đối với 04 doanh nghiệp gồm:

 • Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC;
 • Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội;
 • Công ty Cổ phần Hanel; và
 • Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

Lộ trình thực hiện sắp xếp lại DNNN theo Kế hoạch 166 đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn cụ thể như sau:

 1. Tập trung triển khai xử lý tồn tại về tài chính, tài sản trong năm 2023.
 2. Hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2024-2025 theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
 3. Hoàn thành thoái vốn đối với 07 doanh nghiệp trong năm 2024 và 16 doanh nghiệp trong năm 2025.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi