HÀ NỘI YÊU CẦU HOÀN THÀNH VIỆC NỘP PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TRƯỚC NGÀY 20/12/2023

HÀ NỘI YÊU CẦU HOÀN THÀNH VIỆC NỘP PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT TRƯỚC NGÀY 20/12/2023

2023-07-28 14:37:36 706

Ngày 19/7/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ (“Kế hoạch 190”).

Theo đó, để đạt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành sắp xếp lại, xử lý đối với 100% các cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội quản lý (sau đây gọi tắt là “Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp), Kế hoạch 190 đưa ra một loạt các yêu cầu và thời hạn hoàn thành các yêu cầu đối với các tổ chức, doanh nghiệp như sau:

1. Hoàn thành việc nộp phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trước 20/12/2023

UBND Tp. Hà Nội yêu cầu các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất được giao quản lý và tình hình xây dựng, thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất  ("Phương án Sắp xếp”).

a. Trường hợp Phương án Sắp xếp đã được phê duyệt: tổ chức thực hiện đúng hình thức, thời hạn, thủ tục.

b. Trường hợp chưa báo cáo kê khai tình trạng cơ sở nhà, đất: phải thực hiện rà soát, kê khai, báo cáo và hoàn thiện phương án sắp xếp lại gửi Sở Tài chính trước 30/9/2023.

c. Trường hợp đã báo cáo kê khai tình trạng cơ sở nhà, đất gửi Sở Tài chính, nếu thuộc trường hợp UB Thành phố phê duyệt: hoàn thành tổ chức kiểm tra hiện trạng trước ngày 20/11/2023 và lập phương án trình UBND Thành phố trước ngày 20/12/2023.

d. Trường hợp đã báo cáo kê khai nhưng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài chính (đối với nhà, đất tại 04 thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) trình Bộ Tài chính chủ trì theo quy định pháp luật.

Thủ trưởng Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo và tổ chức thực hiện Phương án Sắp xếp.

2. Hoàn thiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở nhà, đất trong năm 2023

a. Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp phải rà soát để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích hoặc mất hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc nhà.

b. Đối với trường hợp các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,các cơ quan thẩm quyền căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý có liên quan xem xét giải quyết cho người sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, việc này phải hoàn thành trong năm 2023, không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xong mới hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quý và gửi Báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 20 của tháng cuối của quý tương ứng.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi