HÌNH THỨC, THỜI HẠN THU, NỘP, KÊ KHAI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ

HÌNH THỨC, THỜI HẠN THU, NỘP, KÊ KHAI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ

2023-01-06 19:18:31 353

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính (“Thông tư 74”).

Các quy định của Thông tư 74 về cơ bản không thay đổi nhiều so với các quy định trước đây về phí, lệ phí. Tuy nhiên, việc thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí trước đây được quy định dàn trải trong rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau đối với từng loại phí, lệ phí riêng biệt.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác áp dụng pháp luật và quản lý nhà nước, giúp người nộp phí, lệ phí và các tổ chức thu phí, lệ phí dễ dàng tra cứu quy định mà không phải tìm kiếm và kiểm tra quá nhiều văn bản, Thông tư 74 đưa ra các quy định mang tính nguyên tắc áp dụng chung đối với tất cả các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, trừ một số loại phí, lệ phí mang tính chất đặc thù bao gồm: các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; phí hải quan; lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh; phí sử dụng đường bộ.

Đồng thời, Thông tư 74 cũng bãi bỏ một loạt các điều, khoản, điểm của các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trước đó quy định về việc kê khai đối với từng loại phí, lệ phí cụ thể để đảm bảo việc kê khai, nộp phí, lệ phí được thực hiện thống nhất theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư 74 còn làm rõ các hình thức nộp phí, lệ phí. Theo đó, bên cạnh hình thức nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt, người nộp phí, lệ phí còn có thể nộp bằng hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí; tài khoản phí chờ nộp ngân sách; hoặc tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác trong trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Mặc dù hình thức nộp phí, lệ phí không dùng tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng đã được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian gần đây nhưng chưa được ghi nhận rõ trong các văn bản pháp luật. Trên cơ sở đó, Thông tư 74 đã bổ sung quy định và đưa ra hướng dẫn cụ thể về hình thức nộp phí, lệ phí không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, Thông tư 74 còn quy định tiền lãi phát sinh trên số dư tài khoản chuyên thu phí, lệ phí phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước cùng với số tiền phí, lệ phí phải nộp trong tháng phát sinh.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi