HỘ KINH DOANH CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN KÊ KHAI THUẾ NHƯ TRƯỜNG HỢP THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN

HỘ KINH DOANH CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN KÊ KHAI THUẾ NHƯ TRƯỜNG HỢP THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN

2023-12-01 14:06:38 876

Ngày 29/11/2023, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 5329/TCT-DNNCN (“Công văn 5329”) hướng dẫn kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của hộ kinh doanh.

Theo Điều 5 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (“Nghị định 02”) xác định các trường hợp không cần phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã khi bán, cho thuê bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên, trong đó có 2 trường hợp:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Với 2 trường hợp trên, việc khai thuế, tính thuế được áp dụng quy định đối với trường hợp thuê tài sản của cá nhân. Thuế suất áp dụng bao gồm thuế GTGT 5% và thuế TNCN 5%. Việc khai thuế thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 14 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính.

Công văn 5329 có hiệu lực kể từ ngày 29/11/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi