HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TIÊU CHÍ KHOẢN NỢ ĐƯỢC CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TIÊU CHÍ KHOẢN NỢ ĐƯỢC CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ

2023-09-08 18:23:40 985

Ngày 09/08/2023, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Công văn số 6248/NHNN-TD (“Công văn 6248”) về việc giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN (“Thông tư 02”) quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Công văn 6248 giải đáp nhiều nội dung, thắc mắc đáng chú ý liên quan đến vấn đề cơ cấu lại thời hạn trả nợ như sau:

1. Về điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Thông tư 02 quy định tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi khi đáp ứng 8 điều kiện tại Điều 4 Thông tư 02, trong đó, một số điều kiện được làm rõ như sau:

a. Chỉ có số dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư 02 có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024 mới được thực hiện cơ cấu nợ theo Thông tư 02, không phải toàn bộ dư nợ của khoản nợ.

b. Khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, không xét đến nhóm nợ hiện tại của khách hàng theo thông tin của CIC.

2. Về giới hạn số lần cơ cấu lại thời hạn nợ

Thông tư 02 không có quy định giới hạn về số lần được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng. Các khoản nợ nói chung (bao gồm cả khoản nợ đã từng được cơ cấu nợ thông thường hoặc cơ cấu nợ theo quy định khác) nếu đáp ứng được các điều kiện theo Thông tư 02 thì được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02.

Trường hợp khoản nợ được cơ cấu lại 02 lần thì nhóm nợ được giữ nguyên là nhóm nợ tại thời điểm gần nhất của khoản nợ trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ 2 theo Thông tư 02.

3. Về thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ và thời hạn trả nợ của số dư nợ sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

a. Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ của mỗi lần cơ cấu nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

b. Thời hạn trả nợ của số dư nợ sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 có thể vượt quá ngày trả nợ cuối cùng của khoản nợ khi chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

4. Về phân loại nợ

a. Không áp dụng tính số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ để phân loại nhóm nợ đối với khoản nợ đang trong thời hạn được cơ cấu nợ.

b. Trường hợp khách hàng có 02 khoản nợ: 01 khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02, và 01 khoản nợ không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 thì:

  • Khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 không phải áp dụng quy định điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp.
  • Khoản nợ không được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư 02 phải áp dụng quy định điều chỉnh nhóm nợ theo danh sách do CIC cung cấp.

c. Nhóm nợ được phân loại tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ là nhóm nợ đã được điều chỉnh theo CIC.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn đáng quan tâm của Công văn 6248, để xem toàn bộ nội dung, vui lòng xem chi tiết tại văn bản chính thức.

Công văn 6248 có hiệu lực kể từ ngày 09/09/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi