HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19 TỪ 20/10/2023

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CHO NGƯỜI BỆNH MẮC COVID-19 TỪ 20/10/2023

2023-11-03 18:17:42 861

Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6922/BYT-KHTC (“Công văn 6922”) về việc hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19. Công văn này có các nội dung đáng chú ý như sau:

1. Việc thanh toán chi phí đối với người bệnh COVID-19 kể từ ngày 20/10/2023

a. Đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh: người có thẻ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người không có thẻ bảo hiểm y tế tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định;

b. Đối với chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí: Chi phí tiền ăn do người bệnh COVID-19 tự chi trả. Ngân sách nhà nước hỗ trợ miễn phí tiền ăn cho các đối tượng là người nghèo.

2. Việc thanh toán chi phí đối với người bệnh vào viện trước ngày 20/10/2023 và ra viện sau ngày 20/10/2023

a. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho thời gian nằm viện trước ngày 20/10/2023:

  • Ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 bao gồm: Tiền khám bệnh, tiền giường và dịch vụ kỹ thuật; Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, dịch truyền chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng trong các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được ban hành giá; Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, dịch truyền không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; và Dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.
  • Đối với chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19: quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

b. Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí cho thời gian nằm viện trước ngày 20/10/2023:

  • Người Việt Nam ở trong nước: Chi trả000 đồng/người/ngày;
  • Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam: Chi trả 100% chi phí.

c. Chi phí cho thời gian năm viên kể từ ngày 20/10/2023: thực hiện theo quy định tại Mục 1 nêu trên.

3. Các chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B:

Chế độ phụ cấp chống dịch:

a. Đối với ngày thường: 100.000 đồng/ngày/người;

b. Đối với ngày nghỉ hằng tuần: 130.000 đồng/ngày/người;

c. Đối với ngày lễ, ngày Tết: 180.000 đồng/ngày/người.

Công văn 6922 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi