HƯỚNG DẪN VỀ VẤN ĐỀ KÊ KHAI CHI PHÍ TÍNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN VÀ KÊ KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI PHÍ MUA RƯỢU, BIA

HƯỚNG DẪN VỀ VẤN ĐỀ KÊ KHAI CHI PHÍ TÍNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN VÀ KÊ KHAI THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI PHÍ MUA RƯỢU, BIA

2024-03-29 22:20:34 918

1. Đối với khoản chi phí mua rượu, bia phát sinh trong dịch vụ ăn uống:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 331/CTCMA-TTHT (“Công văn 331”) ngày 01/02/2024  của Cục thuế tỉnh Cà Mau chi phí mua dịch vụ ăn uống (kể cả rượu, bia) tiếp khách được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC (“Thông tư 78”).

Ngoài ra, các chi phí này cũng sẽ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp theo Công văn số 15176/CTHN-TTHT ngày 11/05/2021 của Cục thuế Tp Hà Nội:

Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (có hoá đơn GTGT hợp pháp và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt với những giao dịch trên 20 triệu đồng) và được tính vào chi phí được trừ khi xác đnh thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi phí đáp ứng quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đối với trường hợp mua rượu, bia không phát sinh trong dịch vụ ăn uống

Những khoản chi phí này có thể vẫn được trừ vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nhưng dưới hình thức quà tặng. Điều này được hướng dẫn tại Công văn số 2971/CT-TTHT ngày 18/01/2019 của Cục thuế Tp. Hà Nội:

Doanh nghiệp sử dụng hàng hóa là rượu để tặng quà cho khách hàng, nếu việc tặng quà để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi liên quan đến việc tặng rượu cho khách hàng nêu trên. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Bình luận:

Từ khóa:  Công văn 331

,  

chi phí

,  

rượu

,  

bia

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi