KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

KẾ HOẠCH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

2022-12-02 19:55:08 530

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1479/QĐ-TTg (“Quyết định 1479”) về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là “DNNN”) giai đoạn 2022 – 2025. Cụ thể:

  1. Duy trì 195 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó, tại địa phương, Nhà nước yêu cầu duy trì việc nắm giữ 100% vốn đối với doanh nghiệp chủ yếu thuộc 2 lĩnh vực xổ số kiến thiết và dịch vụ thủy lợi. Riêng đối với Tp. Hà Nội, các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% có cả các công ty, Tổng công ty trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, quản lý đô thị, cây xanh đô thị, du lịch (Tổng công ty Du lịch Hà Nội) và vận tải (Tổng công ty vận tải Hà Nội).
  2. Thực hiện cổ phần hóa giai đoạn 2022 – 2025 đối với 19 doanh nghiệp, trong đó:
  • Các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ tỷ lệ từ 50% trở xuống gồm:

STT

Tên công ty

Cơ quan đại diện chủ sở hữu

1

Công ty TNHH một thành viên ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD

Bộ Khoa học và Công nghệ

2

Công ty TNHH một thành viên Thiết bị giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

3

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội-Agrexport

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Bộ Xây dựng

5

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng

6

Công ty TNHH một thành viên In Tổng hợp Đà Nẵng

UBND Thành phố Đà Nẵng

7

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội

8

Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị

UBND Thành phố Hải Phòng

9

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An

10

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, Xây dựng, Kinh doanh Dịch vụ Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

11

Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho

UBND tỉnh Tiền Giang

  • Trong số 8 doanh nghiệp còn lại, 7 doanh nghiệp sẽ cần duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước từ trên 50% đến 65%, chỉ có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ cần duy trì tỷ lệ từ 65% trở lên.
  1. Quy định cụ thể kế hoạch thoái vốn và giữ nguyên phần vốn Nhà nước cho từng doanh nghiệp, trong đó kế hoạch thoái vốn được chia làm 2 giai đoạn chính là 2022 – 2023 và 2024 – 2025.

Lưu ý:

  • Các doanh nghiệp thuộc: Bộ Y tế, UBND Tp. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp chưa được quy định tại Quyết định này (không thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Doanh nghiệp chưa được phê duyệt Phương án thoái vốn, cổ phần hóa trước thời điểm 29/11/2022: Cơ quan đại diện chủ sở hữu điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án theo Kế hoạch giai đoạn 2022 – 2025.
  • Doanh nghiệp đã được phê duyệt Phương án cổ phần hóa, thoái vốn: Thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và tiếp tục xây dựng phương án để thực hiện thoái vốn theo tỷ lệ quy định tại Kế hoạch giai đoạn 2022 – 2025.
  • Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg được tiếp tục thực hiện cho đến khi Đề án cơ cấu lại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định 1479 có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 và Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 chính thức chấm dứt hiệu lực.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi