KÉO DÀI THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC LÊN TỚI 10 NĂM

KÉO DÀI THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC LÊN TỚI 10 NĂM

2023-09-22 17:50:43 297

Ngày 14/09/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP (“Nghị định 69”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Nghị định 159”) về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định 69 đã bổ sung nhiều điều kiện hơn trong việc xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm và cho từ chức đối với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước nhằm tăng cường trách nhiệm của các đối tượng này.

Một số nội dung chính tại Nghị định 69 như sau:

1. Kéo dài thời hiệu, rút ngắn thời hạn xử lý kỷ luật

a. Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật:

 • Đối với các hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách: Tăng từ 02 năm lên 05 năm;
 • Đối với các hành vi vi phạm còn lại: Tăng từ 05 năm lên 10 năm.

b. Rút ngắn thời hạn xử lý kỷ luật bằng cách thay đổi thời điểm tính thời hạn xử lý kỷ luật

Nghị định 159 quy định, thời hạn xử lý kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước có hành vi vi phạm được tính từ thời điểm ra thông báo tổ chức cuộc họp kiểm điểm đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền. Theo quy định mới, thời hạn xử lý kỷ luật sẽ được tính ngay từ khi phát hiện có hành vi vi phạm hoặc khi cấp có thẩm quyền kết luận về hành vi vi phạm của các đối tượng này. Điều này đặt ra yêu cầu đẩy nhanh việc xem xét, triển khai việc xử lý kỷ luật, tránh kéo dài, dây dưa, không bảo đảm tính răn đe đối với cá nhân vi phạm.

2. Bổ sung điều kiện bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước

Bên cạnh đó, Nghị định 69 bổ sung thêm các tiêu chí bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp nhà nước so với Nghị định 159 như sau:

 • Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tương đương tối thiểu là 02 năm (24 tháng), nếu không liên tục thì được cộng dồn (chỉ cộng dồn đối với thời gian giữ chức vụ tương đương). 
 • Người quản lý doanh nghiệp bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ thì không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn trong thời hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, liên quan đến việc quy hoạch cán bộ là một trong những điều kiện để bổ nhiệm, Nghị định 69 yêu cầu nhân sự được quy hoạch giai đoạn kế tiếp phải đủ tuổi công tác 02 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn thời hạn bổ nhiệm 01 lần kế tiếp (trong khi đó, Nghị định 159 chỉ yêu cầu nhân sự được xem xét có quy hoạch có đủ tuổi (tính theo tháng) để công tác được ít nhất 1 nhiệm kỳ). Đồng thời, khi rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm cho giai đoạn hiện tại, nhân sự đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên.

3. Bổ sung nhiều trường hợp xem xét miễn nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước

Theo Nghị định 69, việc xem xét miễn nhiệm được xét đến trong các trường hợp sau đây:

 • Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà cấp có thẩm quyền xác định là năng lực hạn chế, uy tín giảm sút;
 • Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một thời hạn bổ nhiệm;
 • Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của Đảng.
 • Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;
 • Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;
 • Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện quản lý phần vốn nhà nước là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Nghị định 69 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/09/2023.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi