KHOẢN CHI CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG?

KHOẢN CHI CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG?

2024-03-29 18:42:47 595

Theo Công văn số 14112/CTHN-TTHT ngày 22/03/2024 trả lời công văn của Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam về khoản chi cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Cục thuế Tp. Hà Nội hướng dẫn rằng:

1. Các khoản chi (tiền lương, tiền công và các khoản lợi ích bằng tiền/không bằng tiền có tính chất tiền lương, tiền công) cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”).

2. Các khoản chi cho thành viên HĐQT trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN với điều kiện:

  • Có căn cứ hợp lệ bằng văn bản ghi nhận điều kiện hưởng và mức được hưởng tiền lương, tiền công. Cụ thể, các khoản chi này phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng, mức được hưởng tại một trong các hồ sơ như Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của Công ty, v.v.;
  • Đáp ứng quy định khác về các khoản chi được trừ: là khoản chi thực tế; có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp; nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;
  • Không thuộc các trường hợp khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Các cơ sở của Công văn này bao gồm:

  • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân;
  • Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN;
  • Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi