KHÔNG ĐƯỢC SANG TÊN BIỂN SỐ XE TRÚNG ĐẤU GIÁ NHƯNG CÓ THỂ SANG TÊN XE Ô TÔ GẮN BIỂN SỐ TRÚNG ĐẤU GIÁ

KHÔNG ĐƯỢC SANG TÊN BIỂN SỐ XE TRÚNG ĐẤU GIÁ NHƯNG CÓ THỂ SANG TÊN XE Ô TÔ GẮN BIỂN SỐ TRÚNG ĐẤU GIÁ

2022-12-16 16:17:26 648

Trước đây, chủ phương tiện xe ô tô không được lựa chọn biển số xe trước khi đăng ký, mà phải thực hiện quay số biển ngẫu nhiên theo quy định. Ngày 15/11/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 73/2022/QH15 về việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô (“Nghị quyết 73”). Theo đó, chủ phương tiện sẽ được tham gia đấu giá biển số xe ô tô trước khi đăng ký để được lựa chọn số biển mình mong muốn. Nghị quyết này có một số nội dung tiêu biểu như sau:

Công khai biển số xe ô tô để tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá

Theo Điều 2.1 Nghị quyết 73, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô để đăng ký tham gia đấu giá trong số biển số chưa đăng ký, dự kiến cấp mới được công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Giá khởi điểm là 40 triệu đồng và bước giá là 5 triệu đồng

  1. Mức giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng.
  2. Phương thức đấu giá: Việc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả tiền lên. Bước giá là 5 triệu đồng.
  3. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.
  4. Trường hợp chỉ có 1 người đăng ký đấu giá/thực hiện đấu giá/trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, biển số được chuyển nhượng cho người đó.

Không được sang tên biển số xe trúng đấu giá nhưng có thể sang tên xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá

  1. Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.
  2. Được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu;
  3. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.
  4. Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá; trường hợp gặp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và được thực hiện trong 03 năm.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi