MÃ SỐ HỘ KINH DOANH ĐỒNG THỜI LÀ MÃ SỐ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH

MÃ SỐ HỘ KINH DOANH ĐỒNG THỜI LÀ MÃ SỐ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH

2023-04-21 16:51:56 949

Hiện nay, việc đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP (“Nghị định 01”) về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nội dung tại Nghị định vẫn còn khá chung chung, cộng với việc không có một hệ thống chung để triển khai thủ tục như việc đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đã khiến cho việc đăng ký hộ kinh doanh thiếu sự quy chuẩn và có sự khác biệt giữa các địa phương.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ("Thông tư 02”) sửa đổi, bổ sung thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp, trong đó chủ yếu điều chỉnh các nội dung về đăng ký hộ kinh doanh (“HKD”), cụ thể như sau:

1. Quy định mới về mã số HKD

Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định 01, mã số đăng ký HKD được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp và không trùng với mã số thuế HKD. Điều này gây bất tiện trong việc quản lý liên thông của cơ quan thuế và trong việc thực hiện thủ tục, guản lý hồ sơ của chính HKD.

Khắc phục điều này, Thông tư 02 quy định: “Mã số HKD là dãy số được tạo bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký HKD để cấp cho HKD khi đăng ký HKD”. Như vậy, theo quy định mới, mã số HKD đồng thời là mã số thuế của HKD.

2. Bổ sung quy trình đăng ký HKD trên hệ thống trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 87 Nghị định 01, việc đăng ký HKD phải được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến tại cổng dịch vụ công của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở HKD. Thông tư 02 cho phép HKD thực hiện thủ tục đăng ký HKD trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Quy trình này được gọi là quy trình đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử. Nội dung của quy trình này tương tự như quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Hồ sơ đăng ký HKD qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

  • Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Chữ ký trên hồ sơ điện tử có thể là chữ ký số hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy;
  • Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống phải đầy đủ và chính xác như bản giấy;
  • Hồ sơ đăng ký phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ HKD hoặc người được chủ HKD ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký.

Bên cạnh quy trình đăng ký HKD trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Thông tư 02 cũng dự liệu về quy trình dự phòng để cấp đăng ký HKD khi xảy ra các sự cố kỹ thuật, nâng cấp, v.v.

3. Các HKD đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD trước ngày 01/7/2023 thì được tiếp tục hoạt động mà không bắt buộc phải đăng ký lại theo quy định tại Thông tư 02

Thông tư 02 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi