MỞ RỘNG PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

MỞ RỘNG PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC

2023-02-03 15:18:14 604

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước là một trong những chính sách hỗ trợ tài chính đã được Chính phủ áp dụng trong năm 2022 để hỗ trợ cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Năm 2023 tới đây vẫn được dự đoán là một năm khó khăn do dư chấn từ đại dịch Covid-19, do đó, ngày 30/01/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP (“Nghị quyết 07”), điều chỉnh theo hướng mở rộng phạm vi các đối tượng được áp dụng chính sách này trong năm tài khoá 2022 để tiếp tục chia sẻ thêm với những đối tượng bị ảnh hưởng khác.

Cụ thể, theo Nghị quyết 07, về mặt nguyên tắc, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm mà bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 sẽ được hưởng chính sách ưu đãi. So với chính sách cũ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022, mặc dù mức hỗ trợ vẫn giữ nguyên (Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022) nhưng đối tượng áp dụng của Nghị quyết 07 đã rộng hơn khi không bó hẹp trong những đối tượng “bị ảnh hưởng đến mức phải ngừng sản xuất, kinh doanh” nữa.

Theo đó, sẽ có thêm nhiều đối tượng được xem xét hưởng chính sách ưu đãi giảm tiền thuế đất cho năm tài chính 2022. Chi tiết việc triển khai chính sách này sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính.

Nghị quyết 07 có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi