NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHO PHÉP VIỆC VAY TÍN DỤNG PHỤC VỤ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN OTC, HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ BÙ ĐẮP TÀI CHÍNH

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHO PHÉP VIỆC VAY TÍN DỤNG PHỤC VỤ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN OTC, HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ BÙ ĐẮP TÀI CHÍNH

2023-08-25 14:37:24 1508

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, để ưu tiên hơn nữa trong việc thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, ngày 23/8/2023, NHNN đã ban hành Thông tư số 10/2023/TT-NHNN (“Thông tư 10”) để ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN). Cụ thể, từ ngày 1/9/2023 cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản mới, ngưng hiệu lực đối với toàn bộ các quy định về việc không cho phép tổ chức tín dụng cho vay phục vụ các mục tiêu sau đây:

- Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần mà chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom;

- Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;

- Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp các khoản vay đáp ứng đủ các điều kiện là bên vay đã ứng vốn thanh toán và trả các chi phí thực hiện dự án theo quy định.

Việc ngưng hiệu lực các quy định nêu trên được đánh giá là biện pháp cần thiết để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận được vốn tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản khi thực hiện mô hình thành lập doanh nghiệp dự án để triển khai hoạt động đầu tư.

Thông tư 10 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi