NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HẠ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC HẠ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU

2023-03-17 09:56:06 706

Trong ngày 14/03/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành hai quyết định liên quan đến điều hành lãi suất gồm Quyết định 313/QĐ-NHNN (“Quyết định 313”) và Quyết định 314/QĐ-NHNN (“Quyết định 314”). Việc ban hành hai Quyết định nêu trên, trong bối cảnh hiện nay, được các chuyên gia trong ngành đánh giá là hành động kịp thời để hỗ trợ các doanh nghiệp qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo Quyết định 313, Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 01% đối với Lãi suất tái chiết khấu (từ mức 4,5%/năm về mức 3,5%/năm) và Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (từ mức 7%/năm về mức 6%/năm).

Theo Quyết định 314, Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm 0,5% mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam áp dụng cho các khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế (phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam không quá 5,0%/năm (giảm xuống từ mức 5,5%/năm) và Quỹ tín dụng nhân dân Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam không quá 6,0%/năm (giảm xuống từ mức 6,5%/năm).

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định 314 có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết.

Quyết định 313 và Quyết định 314 có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2023 và thay thế các Quyết định điều chỉnh các nội dung tương ứng của NHNN trước đó.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi