NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC HẠ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU VÀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC HẠ LÃI SUẤT CHO VAY, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU VÀ LÃI SUẤT TIỀN GỬI

2023-04-07 17:39:49 835

Trong ngày 31/03/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành ba quyết định liên quan đến điều hành lãi suất bao gồm Quyết định 574/QĐ-NHNN (“Quyết định 574”), Quyết định 575/QĐ-NHNN (“Quyết định 575”), Quyết định 576/QĐ-NHNN (“Quyết định 576”) thay thế cho các Quyết định 313/QĐ-NHNN (“Quyết định 313”), Quyết định 314/QĐ-NHNN (“Quyết định 314”) và Quyết định 1812/QĐ-NHNN (“Quyết định 1812”) đã được ATA Legal Services cập nhật tại các bản tin pháp lý trước đây. Việc ban hành ba Quyết định nêu trên thể hiện nỗ lực của nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo đó, các mức lãi suất có sự điều chỉnh như sau:

Nội dung

Quyết định 313

Quyết định 574

Lãi suất tái cấp vốn

6,0%

5,5%

Lãi suất tái chiết khấu

3,5%

3,5%

Lãi suất cho vay đối với tổ chức tín dụng nước ngoài

6,0%

6,0%

 

Nội dung

Quyết định 1812

Quyết định 575

Lãi suất tiền gửi không có kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng

1,0%

0,5%

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng – dưới 6 tháng

6,0%

5,5%

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng – dưới 6 tháng (áp dụng riêng cho Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô)

6,5%

6,0%

 

Nội dung

Quyết định 314

Quyết dịnh 576

Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với Tổ chức tín dụng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) 

5,0%

4,5%

Lãi suất cho vay ngắn hạn Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô

6,0%

5,5%

Lưu ý:

  • Lãi suất tiền gửi phát sinh trước ngày Quyết định 575 có hiệu lực vẫn được giữ nguyên đến hết thời hạn, khi hết thời hạn thỏa thuận, nếu tổ chức, cá nhân không đến lĩnh tiền thì áp dụng lãi suất theo Quyết định 575.
  • Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Quyết định 576 có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay đã ký kết.

Quyết định 574, Quyết định 575 và Quyết định 576 có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2023.

Bình luận:

Từ khóa:  ngân hàng

,  

lãi suất

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi