NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP KHÁC SẼ KHÔNG ĐƯỢC TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP KHÁC SẼ KHÔNG ĐƯỢC TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

2023-10-06 15:50:03 901

Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-BTP (“Thông tư 08”) về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng, thay thế cho Thông tư 04/2015/TT-BTP (“Thông tư 04”). Theo quan điểm của ATA Legal Services, Thông tư 08 đã sửa đổi bổ sung nhiều nội dung mới theo hướng nâng cao chất lượng người tập sự hành nghề công chứng (“Người Tập Sự”) tại các tổ chức hành nghề công chứng (“Tổ Chức Hành Nghề”) trong thời gian tập sự hành nghề công chứng (“Tập Sự Hành Nghề”), qua đó nâng cao chất lượng của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng nói chung, cụ thể như sau:

1. Người Tập Sự chỉ được đăng ký tập sự tại Tổ Chức Hành Nghề theo danh sách của Sở Tư pháp

Thông tư 08 quy định Người Tập Sự được đăng ký tập sự tại các Tổ Chức Hành Nghề đủ điều kiện thuộc danh sách Tổ Chức Hành Nghề do Sở Tư pháp tại địa phương công bố, trong khi đó, theo Thông tư 04, Người Tập Sự nêu trên có thể được đăng ký tập sự tại tất cả Tổ Chức Hành Nghề.

2. Người làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không được đăng ký Tập Sự Hành Nghề

Trước đây, Thông tư 04 quy định các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên sẽ không được đăng ký Tập Sự Hành Nghề. Tuy nhiên, Thông tư 08 quy định theo hướng chi tiết từng đối tượng. Cụ thể:

  • Thông tư 08 bổ sung thêm 01 đối tượng không được đăng ký tập sự hành nghề công chứng đối với người đang làm việc theo hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trừ trường hợp làm việc theo HĐLĐ tại tổ chức hành nghề công chứng mà người đó tập sự hoặc ký HĐLĐ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà thời gian làm việc không trùng với ngày, giờ làm việc của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.
  • Bên cạnh đó, Thông tư 08 cũng cho phép đăng ký Tập Sự Hành Nghề đối với người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư. Tuy nhiên, theo Luật Công chứng, trường hợp này vẫn sẽ không được bổ nhiệm công chứng viên nên có thể thấy là mục tiêu đăng ký Tập Sự Hành Nghề cũng không đạt được.

3. Người Tập Sự không thực hiện tập sự trong 30 ngày sẽ bị chấm dứt Tập Sự Hành Nghề

Thông tư 08 bổ sung thêm 03 trường hợp Người Tập Sự sẽ bị chấm dứt Tập Sự Hành Nghề nếu:

  • Ký HĐLĐ với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (trừ trường hợp ký HĐLĐ với Tổ Chức Hành Nghề nhận tập sự/cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà thời gian làm việc không trùng với ngày, giờ làm việc của Tổ Chức Hành Nghề nhận tập sự);
  • Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
  • Không thực hiện việc tập sự trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định đăng ký tập sự của Sở Tư pháp có hiệu lực.

Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 20/11/2023./.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi