NGƯỜI MUA CONDOTEL ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG RIÊNG CHO TỪNG CĂN HỘ

NGƯỜI MUA CONDOTEL ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG RIÊNG CHO TỪNG CĂN HỘ

2023-05-19 17:49:57 918

Như ATA đã từng cập nhật trước đó về Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định hướng dẫn luật đất đai, chúng tôi cho rằng, nội dung tại Nghị định này chưa đủ cơ sở để có thể cấp “sổ đỏ” (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho người mua các căn hộ du lịch (condotel)/ các căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)…

Thật vậy! Vừa qua, ngày 15/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn 3382/BTNMT-ĐĐ (“Công văn 3382”) làm rõ, hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất (“Giấy Chứng Nhận”) đối với condotel/officetel….

Theo Công văn 3382, người nhận chuyển nhượng căn hộ condotel/officetel được chính thức cấp Giấy Chứng Nhận ghi nhận quyền sở hữu cho từng căn hộ. Tuy nhiên, nội dung tại Giấy chứng nhận sẽ được ghi nhận như sau:

  1. Hình thức sử dụng đất: sử dụng chung.
  2. Thời hạn sử dụng đất: theo thời hạn của dự án xây dựng condotel/officetel….
  3. Mục đích sử dụng đất: theo nội dung tại quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án.

Ngoài ra, để có thể được cấp Giấy Chứng Nhận riêng lẻ cho từng căn hộ, chủ đầu tư phải đảm bảo việc ghi nhận từng căn hộ như là từng phần/hạng mục công trình dự án tại một trong các văn bản pháp lý được quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) là: quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng của công trình dự án.

Công văn 3382 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi