NHIỀU KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ ĐƯỢC GIẢM CHỈ CÒN MỘT NỬA KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

NHIỀU KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ ĐƯỢC GIẢM CHỈ CÒN MỘT NỬA KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

2023-10-20 20:08:55 406

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí, nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (“Thông tư 63”).

Theo đó, Thông tư quy định giảm các khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

STT

Loại phí, lệ phí

Quy định về giảm mức thu

Thời hạn áp dụng

1         

Phí cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC

Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025

2         

Phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp cơ sở (trừ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN)

Mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 287/2016/TT-BTC

Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025

3         

Phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

Mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2022/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025

4         

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế)

115.000 đồng/lần cấp (Theo Biểu mức thu phí quy định tại Thông tư 37/2023/TT-BTC có hiệu lực từ 01/08/2023,  lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe thực hiện trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền là 135.000 VNĐ/lần cấp)

Kể từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025

5         

Phí  cấp hộ chiếu của công dân Việt Nam

Mức thu bằng 90% mức phí quy định tại điểm 1 Mục 1 Thông tư số 25/2021/TT-BTC

Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

6         

Phí, lệ phí thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp Văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp)

Mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC

Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

7         

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Mức thu bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC

Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

8         

Phí nộp cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Mức thu bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC

Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

Thông tư 63 có hiệu lực từ ngày 01/12/2023./.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi