NHIỀU THAY ĐỔI TRONG THỦ TỤC THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

NHIỀU THAY ĐỔI TRONG THỦ TỤC THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2022-08-19 17:06:08 431

Ngày 11 tháng 08 năm 2022, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 684/QĐ-BXD (“Quyết định 684”) quy định về quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với những dự án, công trình do Cục kinh tế xây dựng thực hiện. Quyết định này sửa đổi quy định liên quan đến quy trình giải quyết các thủ tục tại Mục A.I Quyết định 791/QĐ-BXD (“Quyết định 791”), bao gồm: (1) Thủ tục thẩm định/thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình; và (2) Thủ tục thẩm định dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Cụ thể:

Thay đổi trong tổng số ngày thực hiện thủ tục

Thay đổi áp dụng đối với Thủ tục thẩm định/thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có yêu cầu thẩm định độc lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, thời gian giải quyết thủ tục này đối với các dự án nhóm A, B và C theo Quyết định 684 được điều chỉnh, lần lượt là: 35, 25 và 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trước đây, theo Quyết định 791, con số này lần lượt là 32, 27 và 19 ngày).

Thay đổi trong từng trình tự nhỏ của các Thủ tục

Quyết định 684 có sự điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa các thủ tục mang tính hành chính, ví dụ:

  1. Gộp hai trình tự tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ, trước đây do hai cơ quan riêng biệt là Bộ phận một cửa và Văn phòng Cục phụ trách, thành một trình tự chung do Bộ phận một cửa phụ trách;
  2. Giảm thời gian thực hiện Phân công giải quyết hồ sơ;
  3. Lược bỏ Xem xét thể thức dự thảo thông báo kết quả thẩm định do Văn phòng Cục phụ trách).

Thay vào đó, Quyết định 684 tập trung quan tâm nhiều hơn vào các thủ tục mang tính chuyên môn (như Giải quyết hồ sơ và Thẩm định) bằng cách tăng thời gian thực hiện các thủ tục này.

Những thay đổi này thể hiện đường lối tinh giản hóa thủ tục hành chính của nước ta, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, chủ đầu tư trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư xây dựng.

Quyết định 684 có hiểu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi