NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

2022-08-26 20:01:23 358

Nhằm tạo điều kiện và đồng thời bảo vệ tốt hơn lợi ích cho nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, ngày 19/08/2022, Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định 109/QĐ-VSD quy định về quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (“Quyết định 109”), thay thế Quyết định 211/QĐ-VSD ngày 18/12/2015 (“Quyết định 211”).

Theo Quyết định 109, VSD quy định nhiều điểm mới trong quy trình thanh toán, bù trừ giao dịch chứng khoán cũng như bổ sung thêm một số nghĩa vụ cho các thành viên lưu ký nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Rút ngắn thời hạn thực hiện quy trình thanh toán, bù trừ đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo

So với quy trình thanh toán, bù trừ cũ được quy định tại Quyết định 211, thời gian thực hiện thủ tục thanh toán, bù trừ tại Quyết định 109 đã được rút ngắn lại rất đáng kể, qua đó mang lại lợi ích tốt hơn cho nhà đầu tư và thị trường khi nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.

Xét chi tiết trong quy trình, các bước trình tự tuy vẫn giữ nguyên nhưng thời gian thực hiện mỗi bước đều được giảm bớt, cụ thể:

+ Bước gửi xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận kết quả giao dịch do VSD gửi của thành viên theo Quyết định 109 phải đảm bảo hoàn thành Chậm nhất 14h30 ngày T+1; trong khi trước đây tại Quyết định 211, thời hạn của bước này có thể kéo dài đến 17h00 ngày T+1).

+ Nhiều bước quy trình theo quy định cũ phải chuyển sang ngày T+2 để thực hiện, nay có thể được thực hiện luôn tại ngày T+1, cụ thể đó là: “ Sửa lỗi, xử lý lỗi giao dịch; Lập và gửi Thành viên các thông báo thanh toán bù trừ đa phương; Loại bỏ không thanh toán hay Lùi thời hạn thanh toán;…”;

+ Thời gian ngân hàng thanh toán (NHTT) hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15h30 - 16h00 lên 11h00 - 11h30 ngày T+2 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h00).

+ Thành viên phải thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và đảm bảo hoàn tất việc phân bổ trước 13h00 ngày thanh toán đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm, trước 15h00 ngày thanh toán đối với trái phiếu doanh nghiệp;

2. Bổ sung nghĩa vụ của thành viên lưu ký:

(i) Nghĩa vụ cập nhật thông tin tài khoản của nhà đầu tư

Khoản 4 điều 5 Quyết định 109 có quy định: “ Thành viên phải hoàn tất cập nhật thông tin tài khoản của nhà đầu tư trước 8h30 ngày T+1 đối với giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và 14h30 ngày T+1 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm“.

(ii) Nghĩa vụ xác nhận tiền thanh toán giao dịch

Thành viên bên phải trả tiền thanh toán giao dịch có trách nhiệm xác nhận đảm bảo đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán chậm nhất 16h30 ngày T+1”.

Tất cả những nghĩa vụ này sẽ đảm bảo giảm thiểu rủi ro từ các giao dịch lỗi, sai sót hoặc không có khả năng thanh toán, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư và thị trường chứng khoán.

Quyết định 109/QĐ-VSD có hiệu lực từ ngày 29/8/2022.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi