NHỮNG LOẠI THÔNG TIN/TÀI LIỆU VÀ NGUỒN CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN/TÀI LIỆU MÀ NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ/PHẢI TÌM HIỂU TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA TRÁI PHIẾU?

NHỮNG LOẠI THÔNG TIN/TÀI LIỆU VÀ NGUỒN CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN/TÀI LIỆU MÀ NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ/PHẢI TÌM HIỂU TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA TRÁI PHIẾU?

2022-09-23 19:41:16 285

Theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP ("Nghị định 65"), trước khi quyết định mua trái phiếu, nhà đầu tư ("NĐT") có trách nhiệm nắm bắt các thông tin như sau:

  1. Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.
  2. Hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng NĐT, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định.
  3. Nắm bắt được các thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu; mục đích phát hành trái phiếu; kế hoạch sử dụng vốn thu được từ trái phiếu; phương án bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; và các thông tin khác liên quan đến trái phiếu để đánh giá được các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình cũng như các rủi ro phát sinh (nếu có).

Để nắm bắt được các thông tin này, NĐT có thể khai thác thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp theo địa chỉ: https://cbonds.hnx.vn/, hoặc yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu (hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu) và công ty chứng khoán nơi NĐT thực hiện giao dịch (hoặc tổ chức/cá nhân sở hữu trái phiếu) cung cấp các tài liệu như:

  1. Bản công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu;
  2. Phương án phát hành trái phiếu;
  3. Các hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định;
  4. Các nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu;
  5. Các hồ sơ, tài liệu khác (nếu có nhu cầu).

NĐT chứng khoán trước khi tiến hành mua trái phiếu phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện khai thác và nắm bắt đầy đủ thông tin về giao dịch trái phiếu theo quy định và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Đây là yêu cầu mới tại Nghị định 65, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của NĐT (đặc biệt là NĐT cá nhân) khi tham gia thị trường tài chính nhiều rủi ro này.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi