NHỮNG THAY ĐỔI CĂN BẢN TRONG NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN

NHỮNG THAY ĐỔI CĂN BẢN TRONG NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN

2024-03-29 19:38:46 298

Ngày 26/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (“Quyết định 05”). Quyết định 05 thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg 2017 cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (“Quyết định 24/2017”) có một số nội dung đáng chú ý sau:

1. Giá bán điện bình quân được điều chỉnh dựa trên kết quả kểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của 2 năm liền trước

Theo quy định trước đây tại Quyết định 24/2017, giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động trong năm của thông số đầu vào của tất cả các khâu so với thông số được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành.

Quyết định 05 xác định năm N là năm giá bán điện bình quân được xây dựng. Theo đó, hằng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm N-2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“EVN”), giá bán điện bình quân năm N được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu.

2. Bổ sung các thông số đầu vào để xác định chi phí sản xuất kinh doanh điện làm cơ sở xem xét, điều chỉnh giá bán điện

Quyết định 24/2017 chỉ đưa ra các thông số đầu vào để xác định chi phí sản xuất kinh doanh điện gồm: phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

Trong khi đó, Quyết định 05 bổ sung thêm các thông số mới gồm:

+ Điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực; và

+ Việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Việc bổ sung như vậy đảm bảo giá điện phản ánh đúng và phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.

3. Rút ngắn thời hạn điều chỉnh giá bán điện bình quân

Quyết định 05 quy định rút ngắn thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất so với thời hạn 06 tháng như quy định trước đây.

4. Chỉ điều chỉnh giảm giá điện khi giá điện bình quân giảm từ 1% trở lên

Quyết định 05 quy định: Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng. Trước đây, Quyết định 24/2017 quy định việc giảm giá điện khi giá bán điện bình quân giảm so với giá hiện hành, không yêu cầu hạn mức cơ sở.

Đối với trường hợp tăng giá điện, Quyết định 05 vẫn giữ nguyên quy định cũ, tức là giá điện sẽ được điều chỉnh tăng khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành.

5. Giới hạn mọi trường hợp điều chỉnh giá bán điện bình quân nằm trong khung giá do Thủ tướng phê duyệt

Quyết định 24/2017 cho phép cơ chế để Tập đoàn Điện lực trình các cấp có thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá bán điện bình quân trong trường hợp tính toán nằm ngoài khung giá.

Tuy nhiên, Quyết định 05 giới hạn mọi trường hợp điều chỉnh giá bán điện bình quân phải trong phạm vi khung giá do Thủ tướng quy định, kể cả trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá.

Theo đánh giá của chúng tôi, những quy định mới nhằm đảm bảo giá bán điện phản ánh đúng chi phí sản xuất kinh doanh, phù hợp với thị trường nhưng trong phạm vi giới hạn của khung giá đã được phê duyệt, tránh những biến động lớn gây ảnh hưởng đến nền kinh tế - xã hội.

Quyết định 05 có hiệu lực từ 15/5/2024.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi