Ô TÔ SẢN XUẤT/LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Ô TÔ SẢN XUẤT/LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

2022-06-02 00:23:28 332

Ngày 21/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP (“Nghị định 32”) quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và tháng 9/2022 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định 32 có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022. Để thuận tiện cho việc tuân thủ pháp luật của Quý khách hàng, Công ty Luật TNHH Toàn cầu ATA xin đưa ra các điểm nổi bật của văn bản này thông qua bài viết dưới đây.

Một số nội dung chính được nêu trong Nghị định 32 bao gồm:

1. Thời gian gia hạn[1]

Thời hạn nộp thuế TTĐB được gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022. Cụ thể, thuế TTĐB phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 năm 2022 đều được gia hạn nộp đến 20/11/2022.

2. Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với một số trường hợp cụ thể[2]

  1.  Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
  2. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế TTĐB theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.
  3. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Lưu ý: Sau thời gian gia hạn nêu trên, việc nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện theo các quy định hiện hành.

[1] Theo Điều 3.1 Nghị định 32.

[2] Theo Điều 3.2 Nghị định 32.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi