Ô TÔ SẢN XUẤT/LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐƯỢC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐẾN HẾT 20/11/2024

Ô TÔ SẢN XUẤT/LẮP RÁP TRONG NƯỚC ĐƯỢC GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐẾN HẾT 20/11/2024

2024-06-21 21:09:24 138

Ngày 17/06/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2024/NĐ-CP (“Nghị định 65”) quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 5, 6, 7, 8 và tháng 9/2024 đối với ô tô sản xuất/lắp ráp trong nước. Chính sách này được kỳ vọng là sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, giúp thị trường phục hồi. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Nghị định 65 như sau:

1. Đối tượng được gia hạn

Đối tượng được áp dụng gia hạn thuế TTĐB là các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Doanh nghiệp phải tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn.

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Thời hạn gia hạn

Thời hạn nộp thuế TTĐB được gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2024. Cụ thể, thuế TTĐB phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 và 9 đối với ô tô sản xuất/lắp ráp trong nước đều được gia hạn nộp đến 20/11/2024.

3. Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với một số trường hợp cụ thể

a. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

b. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế TTĐB theo quy định thì chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế TTĐB đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

c. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất/lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Nghị định 65 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/06/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Lưu ý: Sau thời gian gia hạn nêu trên, việc nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi