PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI

PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI

2023-09-22 13:55:40 706

Ngày 14/09/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg (“Quyết định 1058”) phê duyệt chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế nông thôn gắn với mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Để đạt được các định hướng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại hoá; khuyến khích phát triển các trung tâm sáng tạo, các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; bảo tồn và phát triển làng nghề; nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm ngành nghề nông thôn trên thị trường trong nước và xuất khẩu gắn liền với việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, Quyết định 1058 đã vạch ra một loạt các giải pháp, trong đó, đáng chú ý là các nhóm giải pháp sau đây:

1. Đẩy mạnh các chương trình khuyến khích phát triển năng lực kinh tế nông thôn

 • Tăng cường mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - người dân, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo và dẫn dắt.
 • Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các trung tâm sáng tạo, chương trình khởi nghiệp của hoạt động ngành nghề nông thôn.
 • Ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ và hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn.
 • Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm ngành nghề nông thôn, làng nghề.
 • Đầu tư cụm công nghiệp làng nghề; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics trong các làng nghề.

2. Bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch nông thôn

 • Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, làng nghề truyền thống;
 • Di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các cụm công nghiệp.
 • Xây dựng mô hình phát triển du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái mang tính đặc trưng vùng, miền.

3. Xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn

 • Khuyến khích và hỗ trợ đầu tư các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, có chứng chỉ bền vững, phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 • Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trong vùng nguyên liệu.

4. Khuyến khích, hỗ trợ hoạt động bán hàng, phân phối, xuất khẩu

 • Khuyến khích, hỗ trợ đưa các sản phẩm lên hệ thống phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, điểm du lịch, kênh thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ năng lực tiếp cận thị trường gắn với các chương trình xúc tiến thương mại.
 • Mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ về thiết kế mẫu mã, chế biến, bảo quản, công nghệ giống, công nghệ môi trường, tái sử dụng phụ phẩm.

Quyết định 1058 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Từ khóa:  nông thôn

,  

chiến lược

,  

phát triển

,  

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi