PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀ NỘI LƯU Ý VIỆC KÊ KHAI THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀ NỘI LƯU Ý VIỆC KÊ KHAI THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL KHI ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

2023-11-17 18:49:09 1684

Ngày 16/11/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 898/TB-ĐKKD (“Thông báo 898”) về việc kê khai thông tin địa chỉ email khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Theo Thông báo 898, các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phải lưu ý đối với việc kê khai thông tin số điện thoại, địa chỉ email:

  1. Việc kê khai địa chỉ email, số điện thoại khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ, chính xác.
  2. Trường hợp các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động nhưng kê khai chưa đầy đủ, chính xác, phải cập nhật, kê khai đầy đủ, chính xác địa chỉ email, số điện thoại tại lần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tiếp theo gần nhất.
  3. Các thông tin địa chỉ email, số điện thoại phải được kê khai thống nhất giữa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký thuế tại Cơ quan thuế.

Việc kê khai số điện thoại, email đầy đủ, chính xác vừa giúp cơ quan đăng ký kinh doanh nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, vừa giúp các doanh nghiệp tiếp nhận thông tin sớm và kịp thời vì bên cạnh việc phát hành văn bản giấy, các thông báo liên quan đến doanh nghiệp sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh gửi tới địa chỉ email, số điện thoại mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Với thông báo này, nhiều doanh nghiệp sẽ đặt câu hỏi là, địa chỉ email có phải là nội dung bắt buộc phải kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh hay không? Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và cả trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp cũng như biểu mẫu đăng ký kinh doanh kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh thì địa chỉ email hay địa chỉ website không phải là nội dung bắt buộc phải kê khai. Thông báo trên chỉ để nhắc nhở để các doanh nghiệp lưu ý nếu đã có địa chỉ email đầu mối sử dụng để liên hệ với các cơ quan chức năng thì nên kê khai hoặc cập nhật đầy đủ và thống nhất để tránh việc hồ sơ không đồng bộ và không bảo đảm quyền lợi khi tiếp nhận thông tin không kịp thời từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi