PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN

2024-04-05 16:52:06 406

Ngày 03/04/2024, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1368/TCT-DNNCN (“Công văn 1368”) về doanh thu tính thuế đối với cho thuê tài sản của cá nhân.

Theo quy định trường hợp cá nhân kinh doanh cho thuê tài sản sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng theo thuế suất 5% và thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 5% đối với toàn bộ doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản.

Công văn 1368 hướng dẫn chi tiết về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong trường hợp ký hợp đồng thuê tài sản với cá nhân kinh doanh, cụ thể:

1. Cách tính doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

Theo các quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BT và Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT), doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu đã bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế).

Trong trường hợp hợp đồng quy định giá cho thuê tài sản là giá chưa bao gồm thuế thì cơ quan thuế sẽ xác định lại doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN, bằng cách lấy doanh thu chưa bao gồm thuế chia cho (:) 0,9.

2. Trách nhiệm nộp tờ khai và nộp thuế

Công văn 1368 quy định: trách nhiệm nộp tờ khai và nộp thuế sẽ do hai bên tự thỏa thuận trong hợp đồng theo pháp luật dân sự.

Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 1 điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC:

1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế

Theo đó, doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân cần quy định rõ trong hợp đồng thuê về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế để xác định, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi