QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ NĂM 2023

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ NĂM 2023

2022-12-02 17:02:49 485

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 69/2022/QH15 (“Nghị quyết 69”) xác định dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, bên cạnh các nội dung đặc thù về dự toán ngân sách, điều chỉnh dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, Nghị quyết 69 còn đưa ra một số nội dung đáng lưu ý phải triển khai trong năm tài chính 2023 như sau:

Thực hiện tăng lương cơ sở:

  • Từ ngày 01/07/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 VNĐ/tháng (tương đương tăng 20,8% so với quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 VNĐ/tháng).
  • Từ ngày 01/01/2023, tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.
  • Từ ngày 01/07/2023, thực hiện tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Yêu cầu Chính phủ xây dựng cơ chế theo dõi thu thuế dành riêng cho nhà cung cấp nước ngoài

Từ năm 2023, Chính phủ xây dựng cơ chế theo dõi số thu thuế của nhà cung cấp nước ngoài kê khai và nộp đối với thu nhập phát sinh sau khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ phân biệt riêng cho cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam để có cơ sở đánh giá, hoàn thiện và bảo đảm chế tài thực hiện chính sách quản lý thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài.

Nghị quyết 69 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi