QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ SẼ THANH TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG MÁY ĐƯỢC MUA SẮM SAU NGÀY 05/11/2022

QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ SẼ THANH TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG MÁY ĐƯỢC MUA SẮM SAU NGÀY 05/11/2022

2023-03-10 10:08:59 677

Ngày 04/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế (“Nghị quyết 30”), bổ sung và làm rõ hơn cho Nghị quyết số 144/NQ-CP ("Nghị quyết 144”) ban hành ngày 05/11/2022. Nghị quyết 30 góp phần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị của hệ thống y tế Việt Nam.

Các nội dung chính được điều chỉnh bởi Nghị quyết 30 như sau:

1. Không giới hạn thời điểm mua sắm và thời hạn sử dụng máy móc dùng cho các dịch vụ được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trước đây, Nghị quyết 144 chỉ giới hạn cho phép thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hoá chất và việc trúng thầu trước ngày 05/11/2022 và thời hạn thực hiện sẽ phải tuân thủ theo hợp đồng đã ký trước ngày 05/11/2022 hoặc không quá 12 tháng kể từ ngày 05/11/2022.

Mới đây, Nghị quyết 30 được ban hành đã mở rộng, cho phép việc thanh toán cho những dịch vụ thực hiện bằng máy được cung cấp bởi các nhà thầu trúng thầu vật tư, hoá chất cả trước và sau ngày 05/11/2022, đồng thời, cũng không giới hạn thời hạn thực hiện. Theo đó, nếu hợp đồng ký sau ngày 05/11/2022, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh trong trường hợp nêu trên sẽ được duy trì cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này. Trường hợp đã hết các thời hạn nêu trên thì được tiếp tục thanh toán cho đến khi sử dụng hết số vật tư, hóa chất đã mua.

2. Cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế được tặng cho, tài trợ để khám chữa bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị này sẽ được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

Nghị quyết 30 quy định, các cơ sở y tế được phép sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

3. Cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trong năm 2023

Theo Nghị quyết 30, việc xác định giá gói thầu căn cứ vào một trong các tài liệu sau đây:

a. Giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp theo một trong các hình thức sau đây:

  • Báo giá của các nhà phân phối gửi về trên cơ sở thông báo mời chào giá với yêu cầu kỹ thuật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn/ hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
  • Báo giá được lấy trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác.

b. Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá;

c. Giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 120 ngày.

Nghị quyết 30 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi