QUY CHUẨN MỚI NHẤN MẠNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC ĐẢM BẢO VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

QUY CHUẨN MỚI NHẤN MẠNH TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC ĐẢM BẢO VỀ AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

2022-06-17 15:51:54 584

Ngày 20/12/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BXD (“Thông tư 16”) về việc ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng.

Theo đó, Thông tư 16 có hiệu lực từ ngày 20/06/2022. Đồng thời, QCVN 18:2021/BXD thay thế Quy chuẩn QCVN 18:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BXD ngày 05/09/2014 của Bộ Xây dựng.

Quy chuẩn mới này có rất nhiều thay đổi, trong đó có các điểm trọng yếu như sau:

Nội dung

QCVN 18:2014/BXD

QCVN 18:2021/BXD

Phạm vi điều chỉnh mở rộng và xác định chi tiết hơn

1. Những yêu cầu kỹ thuật an toàn trong xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

 

1. Yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng

2. Xác định rõ các hoạt động xây dựng được áp dụng:

- Các loại công việc thi công xây dựng liên quan đến đào, đắp đất đá, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, bảo trì công trình xây dựng, tháo dỡ, phá dỡ đối với:

+ Nhà, kết cấu dạng nhà;

+ Công trình hoặc kết cấu khác, bao gồm: Cầu, đường, hầm; cột, trụ, tháp; bể chứa, silô; tường chắn, đê, đập, kè; kết cấu dạng đường ống và các dạng kết cấu khác được sử dụng cho mục đích dân dụng, sản xuất công nghiệp, cung cấp các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, phục vụ giao thông vận tải, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, sử dụng để bảo vệ trước các tác động cực đoan của thiên nhiên, làm các kết cấu tạm phục vụ thi công và các mục đích khác.

Sản xuất, chế tạo, lắp đặt và tháo dỡ các cấu kiện, kết cấu tiền chế ở công trường.

Các hoạt động xây dựng khác, bao gồm: Khảo sát, quan trắc; thiết kế, thẩm tra thiết kế; lập và kiểm tra kế hoạch tổng hợp về an toàn.

3. Quy chuẩn này không áp dụng cho thi công lắp đặt giàn khoan dầu khí và các kết cấu khác sử dụng cho ngành dầu khí ở biển và thềm lục địa

Mở rộng thêm nhiều Quy chuẩn viện dẫn của các Bộ, ngành có liên quan

Chỉ viện dẫn các quy chuẩn trong lĩnh vực xây dựng, quy chuẩn về kỹ thuật và an toàn điện của Bộ Công thương và các quy chuẩn an toàn lao động của Bộ LĐTBXH

Viện dẫn nhiều loại quy chuẩn. Ngoài các quy chuẩn của Bộ XD, Bộ Công thương, Bộ LĐTBXH, còn có của Bộ Y tế (các quy chuẩn về vệ sinh, nước, ánh sáng, bụi, tiếng ồn…), Bộ Tài nguyên và Môi trường (các quy chuẩn về không khí, độ rung, tiếng ồn), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc Phòng.

Mở rộng mục tiêu áp dụng Quy chuẩn

Mục tiêu chính là đảm bảo an toàn lao động và an toàn cho công trình trong quá trình thi công xây dựng

Ngoài mục tiêu đảm bảo an toàn, còn có mục tiêu đảm bảo vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trường xây dựng

Chủ thể áp dụng quy chuẩn

Các quy chuẩn chủ yếu điều chỉnh hành vi và ý thức của người lao động tham gia thi công xây dựng

Quy chuẩn nhấn mạnh yếu tố trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tổ chức, triển khai các quy chuẩn cho người lao động tham gia thi công xây dựng

Bổ sung nhiều các nội dung Quy chuẩn về đảm bảo vệ sinh, môi trường và sức khỏe

Gần như không có hoặc quy định không rõ ràng, chi tiết

Nêu rõ và chi tiết tại các Mục:

2.1.3. Đảm bảo vệ sinh, môi trường và sức khỏe

2.1.9. Chiếu sáng

2.18.2. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

2.20. Điều kiện sinh hoạt cho người lao động tại công trường

Bổ sung nghĩa vụ lập và thưc hiện theo kế hoạch đối với các Quy chuẩn

Trước không yêu cầu

Hầu hết các Quy chuẩn đều yêu cầu người sử dụng lao động phải lập và thực hiện theo kế hoạch để đảm bảo tính an toàn cho các hoạt động thi công xây dựng

Ngoài những nội dung trọng yếu đề cập ở trên, Quy chuẩn mới cũng đưa thêm rất nhiều những quy định mới mang tính chặt chẽ hơn so với Quy chuẩn hiện tại. Theo đó, kể từ ngày 20/6/2022, các doanh nghiệp xây dựng và người lao động cần nghiên cứu chi tiết đối với các hạng mục công việc mà mình triển khai để đảm bảo đáp ứng theo đúng quy định mới.

Bình luận:

Từ khóa: 

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi