QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN GIAO

QUY ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN GIAO

2023-05-19 18:17:06 777

Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư, các dự án có chuyển giao công nghệ (“CGCN”) thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao sẽ được áp dụng ưu đãi đãi đầu tư khi có Giấy chứng nhận CGCN khuyến khích chuyển giao. Nhằm triển khai quy định này, ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg (“Quyết định 12”) về cấp Giấy chứng nhận CGCN khuyến khích chuyển giao (“GCN”). Theo đó, ATA Legal Services đã tổng hợp một số nội dung nổi bật sau đây:

1. Đối tượng được cấp GCN

Quyết định 12 đã quy định về các trường hợp được cấp GCN bao gồm:

 • Dự án đầu tư có CGCN thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Dự án đầu tư thực hiện CGCN khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp Việt Nam để được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư.

2. Trình tự, thủ tục cấp GCN

a. Cơ quan thẩm quyền:

Cơ quan có thẩm quyền

Trường hợp cấp GCN

Bộ Khoa học và Công nghệ

- CGCN trong dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ;

- CGCN trong dự án đầu tư thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Sở Khoa học và Công nghệ

CGCN khuyến khích chuyển giao trong dự án đầu tư tại địa phương và không thuộc trường hợp trên.

b. Thành phần hồ sơ:

Để được cấp GCN, ngoài văn bản đề nghị cấp GCN, bên có đề nghị phải chuẩn bị thêm những tài liệu sau:

 • Tài liệu liên quan đến hoạt động CGCN: Văn bản thỏa thuận CGCN (kèm bản thuyết minh nội dung CGCN khuyến khích chuyển giao). Đây là tài liệu quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét về việc có hoạy động CGCN hay không.
 • Các tài liệu liên quan đến CNCG:
  • Văn bằng bảo hộ/đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường hợp chưa được cấp văn bằng bảo hộ);
  • Giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường hợp có chuyển giao quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp);
  • Báo cáo triển khai hoạt động CGCN khuyến khích chuyển giao.
 • Các tài liệu liên quan đến doanh nghiệp/dự án đầu tư: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c. Trình tự cấp GCN:

 • Việc cấp GCN dựa trên kết quả tại Báo cáo thẩm định của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.
 • Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ có từ 07 – 11 thành viên, trong đó có 02 ủy viên phản biện là những người am hiểu sâu lĩnh vực công nghệ được chuyển giao; đại diện các cơ quan nhà nước và tối thiểu ½ thành viên Hội đồng là các chuyên gia, nhà khoa học độc lập về lĩnh vực thẩm định.
 • Cuộc họp thông qua Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ chỉ được tiến hành khi có từ 2/3 thành viên Hội đồng tham dự. Trường hợp không đủ phải lấy ý kiến bằng văn bản đối với thành viên vắng mặt.
 • Thời hạn dự kiến để thẩm định và cấp GCN: tối đa 18 ngày làm việc.

Quyết định 12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi