QUY ĐỊNH THEO HƯỚNG LINH HOẠT HƠN ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

QUY ĐỊNH THEO HƯỚNG LINH HOẠT HƠN ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

2023-05-19 15:08:29 752

Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ("Nghị định 22"). Nghị định này điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp phép liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tiêu biểu như sau:

1. Quy định theo hướng linh hoạt hơn đối với yêu cầu về kinh nghiệm công tác của người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

Theo quy định cũ tại Điều 7.7 Nghị định 136/2018/NĐ-CP, để xin cấp giấy phép tài nguyên nước, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo phải trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 (ba) đề án, báo cáo. Nghị định 22 sửa đổi, bổ sung theo hướng linh hoạt hơn, theo đó, người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo đều được coi là đủ điều kiện.

2. Thay đổi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

Thẩm quyền

Quy định cũ

Quy định mới

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp nhận hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; hồ sơ đăng ký khu vực, khối lượng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích xây dựng dự án công trình, bao gồm cả hồ sơ đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

  1. Điều chỉnh, bổ sung quy định liên quan đến thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện các thủ tục cấp phép liên quan đến hoạt động khoáng sản; hoạt động khí tượng thủy văn; v.v;
  2. Bổ sung hình thức nộp hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Nghị định 22 có hiệu lực từ ngày 12/5/2023. Trong đó, các yêu cầu điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ đã được tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì xử lý theo quy định của các Nghị định hiện hành tại thời điểm tiếp nhận.

Bình luận:

Quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin vui lòng để lại thông tin dưới đây cho chúng tôi

Đăng ký email để nhanh chóng nhận được những thông tin pháp lý mới nhất từ chúng tôi